Omwille van fatsoen

Omwille van fatsoen
 • De staat van menswaardige zorg
 • Author(s): Willemijn van der Zwaard
 • ISBN Book: 978-94-6236-222-2, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-911-6, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 45,50
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 45,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In Omwille van fatsoen onderzoekt Van der Zwaard de risico’s van ‘institutionele vernedering’ in de Nederlandse verzorgingsstaat. Verwonderd door het gemak waarmee politiek en beleid opvattingen over een menswaardig bestaan institutionaliseren, stelt zij dat de Nederlandse verzorgingsstaat in zijn streven om menselijke waardigheid voor iedereen te garanderen juist diezelfde waardigheid onder druk zet. Over deze stelling gaat Van der Zwaard met zowel klassieke als eigentijdse denkers in gesprek, daarbij geïnspireerd door filosoof Avishai Margalit en zijn verhaal over de fatsoenlijke samenleving.

Van der Zwaard schetst in haar onderzoek een kritisch samenspel van mens, werk en taak in de Nederlandse verzorgingsstaat. Op grond daarvan analyseert zij de decentralisaties van 2015 en de opvattingen over menswaardig bestaan die daarin een rol spelen.

“Het idee is dat je mensen leert zelfredzamer te worden. Daar ben ik mee opgehouden.”

In de gemeente Utrecht observeert Van der Zwaard ontmoetingen tussen buurtteammedewerkers en inwoners. Daar krijgt de verzorgingsstaat gezicht en wordt duidelijk wat nodig is om mensen in hun waarde te laten. Buurtteammedewerkers nemen de ruimte om zich een beeld te vormen van de mensen die zij ontmoeten en ondersteunen. Dat lukt soms dankzij, maar vaker ondanks de opvattingen over menswaardig bestaan die zij van politiek en beleid meekrijgen.

Dit onderzoek biedt actuele en relevante inzichten voor allen die betrokken zijn bij het streven naar menswaardige zorg.

Information about the author(s)

Willemijn van der Zwaard (1990) studeerde sociaal-politieke geschiedenis en Duitse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Zij deed dit promotieonderzoek bij Tilburg University en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) naast haar werk als senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS).

Product specifications

Author(s) Willemijn van der Zwaard
ISBN Book 978-94-6236-222-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-911-6,#1 edition
Publication date 2 augustus 2021
Number of pages 244 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Samenwerken en regisseren met impact
 • John Goedee en Arnoud Entken
Ontbindend en bindend besturen van de omgeving
 • Stavros Zouridis, Eva Wolf en Feie Herkes
Lokale democratie doorgelicht
 • Julien van Ostaaijen
Groningen en de bevingen
 • Wim Derksen en Mariëlle Gebben