Ondernemen in de open samenleving

Ondernemen in de open samenleving
 • Editorial board: Rutger Claassen en Judith van Erp
 • ISBN Book: 978-94-6236-967-2, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-638-1, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 25,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 25,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Internationale markten zijn de afgelopen decennia sterk mondiaal ontwikkeld en veel bedrijven zijn in deze geglobaliseerde context uitgegroeid tot belangrijke, quasi-politieke spelers. Deze stormachtige economische ontwikkelingen bieden kansen en welvaart aan velen, maar kennen ook schaduwzijden, van milieuschade tot belastingontwijking. In deze bundel verkennen de auteurs het idee van de ‘open samenleving’ om vat te krijgen op deze nieuwe realiteit.

De open samenleving naar het ideaal van Popper, waarin mensen de vrijheid hebben om hun mening uit te drukken, initiatief te nemen en elkaar tegen te spreken, wordt gezien als de grondslag voor vrijheid, welvaart en vooruitgang. Deze bundel onderzoekt of de toegenomen openheid van markten de open samenleving als politiek ideaal dichterbij heeft gebracht. De auteurs werpen vanuit verschillende perspectieven een kritisch licht op de bedreigingen die voortvloeien uit mondiale markten en de toegenomen macht van ondernemingen. Ze stellen óók de vraag of het gedachtegoed van de open samenleving inspiratie kan bieden bij het tegengaan van die bedreigingen. Kunnen nieuwe vormen en interpretaties van ‘openheid’ worden gevonden, die tegenwicht bieden tegen de excessen van de vrijemarkteconomie?

Information about the author(s)

Rutger Claassen is hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek bij het Departement Filosofie & Religiewetenschappen, Judith van Erp is hoogleraar Publieke Instituties bij het Departement Bestuurs & Organisatiewetenschap, beide aan de Universiteit Utrecht.  Beiden zijn verbonden aan het platform ‘Markten en ondernemingen in open samenlevingen’, waarin multidisciplinair onderzoek naar de werking van markten en ondernemingen wordt gebundeld.

Product specifications

Editorial board Rutger Claassen en Judith van Erp
ISBN Book 978-94-6236-967-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-638-1,#1 edition
Publication date 12 september 2019
Number of pages 110 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Politicologie
Language Dutch

Also interesting

Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?
 • Willem Bantema, Saskia Westers en Solke Munneke
Politiek
 • M. Hooghe en K. Deschouwer
Leren loslaten
 • Sandra van Thiel