Onderwijsrecht

Onderwijsrecht
 • Eenheid in verscheidenheid
 • Author(s): Prof. mr. P.J.J. Zoontjens
 • ISBN Book: 978-94-6290-620-4, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-480-6, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications
€ 83,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 83,00
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan ons onderwijsstelsel? Wat zijn de rechten en plichten van schoolbesturen, scholen, ouders, leerlingen, studenten en leraren daarbinnen? Welke rol speelt de overheid, met welke middelen stuurt en handhaaft zij in het onderwijs? Hoe worden nieuwe scholen gepland en gefinancierd?

Op deze en andere vragen wordt ingegaan in dit handboek Onderwijsrecht. In het boek wordt het onderwijsrecht zoveel mogelijk benaderd vanuit algemene regels, beginselen en leerstukken. Het omvat een juridische studie van normen op vier niveaus:

1. duiding van de constitutioneelrechtelijke basis van onderwijs;
2. analyse en becommentariëring van overheidsbestuur en wetgeving;
3. analyse van bestuurlijke verhoudingen in en tussen onderwijsinstellingen en hun omgeving;
4. Analyse en duiding van de positie van individuen in het onderwijs.

Target group

Het boek is geschikt voor juristen bij de rijksoverheid en de gemeenten, juristen en bestuurders die in het onderwijs werkzaam zijn, adviseurs, rechtshulpverleners en geschillenbeslechters in het onderwijsrecht, studenten in het wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs en geïnteresseerde ouders, leraren en leerlingen.

Information about the author(s)

Paul Zoontjens was tot 19 mei 2019 hoogleraar Onderwijsrecht aan Tilburg University. In de jaren negentig was hij werkzaam op het ministerie van OCW, van 2008 tot 2015 was hij lid van de Onderwijsraad. Hij heeft honderden publicaties doen verschijnen over allerlei onderwerpen van onderwijsrecht en bestuursrecht.

Product specifications

Author(s) Prof. mr. P.J.J. Zoontjens
ISBN Book 978-94-6290-620-4,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-480-6,#1 edition
Publication date 6 mei 2019
Number of pages 602 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch
Formaat e-book PDF

Also interesting

Macht en tegenmacht in Amerika
 • Eric Janse de Jonge
Experimentenwet rechtspleging
 • mr. dr. R.C. Hartendorp, mr. M.M. Korsten-Krijnen en mr. M.P.G. Rietbergen
De toekomst van de toegang tot het recht
 • mw. prof. dr. M. (Mies) Westerveld
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG
 • J.M.A. Berkvens en C.M. Jakimowicz