Onderwijsrecht

Onderwijsrecht
 • Eenheid in verscheidenheid
 • Author(s): Prof. mr. P.J.J. Zoontjens
 • ISBN Book: 978-94-6290-620-4, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-480-6, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications
€ 79,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 79,00
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan ons onderwijsstelsel? Wat zijn de rechten en plichten van schoolbesturen, scholen, ouders, leerlingen, studenten en leraren daarbinnen? Welke rol speelt de overheid, met welke middelen stuurt en handhaaft zij in het onderwijs? Hoe worden nieuwe scholen gepland en gefinancierd?

Op deze en andere vragen wordt ingegaan in dit handboek Onderwijsrecht. In het boek wordt het onderwijsrecht zoveel mogelijk benaderd vanuit algemene regels, beginselen en leerstukken. Het omvat een juridische studie van normen op vier niveaus:

1. duiding van de constitutioneelrechtelijke basis van onderwijs;
2. analyse en becommentariëring van overheidsbestuur en wetgeving;
3. analyse van bestuurlijke verhoudingen in en tussen onderwijsinstellingen en hun omgeving;
4. Analyse en duiding van de positie van individuen in het onderwijs.

Product specifications

Author(s) Prof. mr. P.J.J. Zoontjens
ISBN Book 978-94-6290-620-4,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-480-6,#1 edition
Publication date 6 mei 2019
Number of pages 602 Pages
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch
Formaat e-book PDF

Also interesting

Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging
 • Edo Groenewald, Ruth de Bock, Edgar du Perron en Vino Timmerman
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen
 • Jonathan Verschuuren, Kees Bastmeijer, Willem Bruil, Harm Dotinga, Ralph Frins, Kars de Graaf, Frank Groothuijse, Marieke Kaajan, Arnold van Kreveld, Peter Mendelts, Marleen van Rijswick, Joost Rutteman, Toine Spapens, Arie Trouwborst, Maarten Verhoeven, Teun Verstappen en Anne de Vries
Preadviezen 2019
 • Bert Keirsbilck, Evelyne Terryn, Elias Van Gool, Vanessa Mak, Joachim Meese, Frits Posthumus, Frederik Vandendriessche, Brecht Warnez, Jan van der Grinten en Jon Schilder
Toegang tot recht
 • D.J.B. de Wolff