Onderwijsrecht

Onderwijsrecht
 • Eenheid in verscheidenheid
 • Author(s): Prof. mr. P.J.J. Zoontjens
 • ISBN Book: 978-94-6290-620-4, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-480-6, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications
€ 79,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 79,00
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan ons onderwijsstelsel? Wat zijn de rechten en plichten van schoolbesturen, scholen, ouders, leerlingen, studenten en leraren daarbinnen? Welke rol speelt de overheid, met welke middelen stuurt en handhaaft zij in het onderwijs? Hoe worden nieuwe scholen gepland en gefinancierd?

Op deze en andere vragen wordt ingegaan in dit handboek Onderwijsrecht. In het boek wordt het onderwijsrecht zoveel mogelijk benaderd vanuit algemene regels, beginselen en leerstukken. Het omvat een juridische studie van normen op vier niveaus:

1. duiding van de constitutioneelrechtelijke basis van onderwijs;
2. analyse en becommentariëring van overheidsbestuur en wetgeving;
3. analyse van bestuurlijke verhoudingen in en tussen onderwijsinstellingen en hun omgeving;
4. Analyse en duiding van de positie van individuen in het onderwijs.

Product specifications

Author(s) Prof. mr. P.J.J. Zoontjens
ISBN Book 978-94-6290-620-4,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-480-6,#1 edition
Publication date 6 mei 2019
Number of pages 602 Pages
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch
Formaat e-book PDF

Also interesting

Bajesboek
 • Gerard de Jonge, Hettie Cremers en Judith Serrarens
Verkeersaansprakelijkheid
 • Albert Verheij en Armin Vorsselman
Boom Basics Advocatentuchtrecht
 • Mr. dr. R. Sanders, Mr. L.E. Verwey, Mr. dr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo en Mr. E.A. van Win
De grenzen van het publieke debat
 • Chrisje Brants, Aernout Nieuwenhuis, Jogchum Vrielink, Eric Heinze en Paul Cliteur
De Staat versus Wilders
 • Afshin Ellian en Paul Cliteur