Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer

Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie  naar emissievrij vervoer
  • VMR 2022-1
  • Author(s): Niels Achterberg, Jan Reinier van Angeren, Gerben Geilenkirchen, Erik Groenewolt, Tjebbe Harte, Hans Hilbers, Valérie van ’t Lam, Marieke du Manoir-Schutte, Rut Molenaar-Wingens en Laurens Westendorp
  • ISBN Book: 978-94-6212-705-0, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-0011-154-7, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications

Downloads

Table of content
ca. € 35,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 15 juni 2022
€ 35,00
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

In de Europese Green Deal zijn voor de mobiliteitssector ambitieuze maatregelen voorgesteld ter vermindering van de emissie van broeikasgassen. Om de doelstellingen te behalen is de overgang naar emissievrij vervoer noodzakelijk. Het aantal nulemissievoertuigen voor personenvervoer stijgt snel, maar de transitie voor bestel- en vrachtverkeer en mobiele werktuigen komt langzaam op gang.

Deze bundel beschrijft de doelstellingen voor de mobiliteitssector en de ontwikkelingen die zich nu in deze sector voordoen. De bundel bevat een uitgebreid overzicht van de internationale, Europese en nationale ontwikkelingen in beleid en regelgeving voor de transitie naar duurzame mobiliteit. U vindt een overzicht van de instrumenten in de Omgevingswet voor het bereiken van duurzame mobiliteit. Aan de orde komt ook de vraag op welke wijze de emissie van het verkeer en vervoer van personen en goederen rondom bedrijven gereguleerd kan worden in het huidige recht en onder de Omgevingswet. Specifiek wordt ingegaan op de toename van het gebruik van elektrische auto’s en de ruimtelijke impact van de laadinfrastructuur. Tot slot wordt aandacht besteed aan de juridische aspecten van een nieuwe vorm van mobiliteit, te weten urban air mobility.

Target group

Dit boek is geschikt voor juristen en beleidsmakers die zich richten op verduurzaming van de mobiliteit.

Product specifications

Author(s) Niels Achterberg, Jan Reinier van Angeren, Gerben Geilenkirchen, Erik Groenewolt, Tjebbe Harte, Hans Hilbers, Valérie van ’t Lam, Marieke du Manoir-Schutte, Rut Molenaar-Wingens en Laurens Westendorp
ISBN Book 978-94-6212-705-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-0011-154-7,#1 edition
Publication date 22 juni 2022
Number of pages 139 Pages
Series Vereniging voor Milieurecht
Brand Boom juridisch
Subject(s) Omgevingsrecht
Language Dutch

Also interesting