Openbaar bestuur en media

Openbaar bestuur en media
 • Author(s): Rianne Dekker, Sandra Jacobs en I.A. Korthagen
 • ISBN Book: 978-94-6236-117-1, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-222-3, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 32,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 4 december 2020
ca. € 32,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 4 december 2020
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Welke rol speelde mediaberichtgeving bij de afschaffing van het Kinderpardon? Had de social media discussie over dierenleed in de Oostvaardersplassen effect op het handelen van Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland? En moeten publieke organisaties zoals de Belastingdienst zich druk maken om hun reputatie, of is dat alleen iets voor commerciële bedrijven?
 
Dit boek behandelt hoe media het openbaar bestuur beïnvloeden en vice versa. Aan de hand van herkenbare casussen passeren theorieën  op het gebied van mediatisering, agendasetting, framing, besluitvorming, reputatiemanagement, de totstandkoming van het nieuws, publieke verantwoording en strategische communicatie de revue. Het bespreekt de implicaties voor drie actuele ontwikkelingen: het toenemend belang van mediabewustzijn, de verschraling van met name lokale media en de opkomst van desinformatie.   

Openbaar Bestuur en Media maakt inzichten uit de bestuurskunde en communicatiewetenschap toegankelijk voor professionals in het openbaar bestuur, studenten en onderzoekers. Aan professionals in het publieke domein biedt de nuchtere, evidence-based aanpak aanknopingspunten voor reflectie en handelen. Het state-of-the-art overzicht van kennis verbreedt het arsenaal van studenten en zet onderzoekers op nieuwe sporen.

Product specifications

Author(s) Rianne Dekker, Sandra Jacobs en I.A. Korthagen
ISBN Book 978-94-6236-117-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-222-3,#1 edition
Expected 4 december 2020
Number of pages 184 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Lessen uit crises en mini-crises 2019
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Wat het uitmaakt
 • Arie de Jong
Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?
 • Willem Bantema, Saskia Westers en Solke Munneke
Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw
 • Peter van Hoesel en Max Herold