Openbaar bestuur en media

Openbaar bestuur en media
 • Author(s): Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
 • ISBN Book: 978-94-6236-117-1, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-222-3, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 32,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 32,50
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Welke rol speelde mediaberichtgeving bij de afschaffing van het Kinderpardon? Had de socialmediadiscussie over dierenleed in de Oostvaardersplassen effect op het handelen van Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland? En moeten publieke organisaties zoals de Belastingdienst zich druk maken om hun reputatie, of is dat alleen iets voor commerciële bedrijven? 

Dit boek behandelt hoe media het openbaar bestuur beïnvloeden en vice versa. Aan de hand van herkenbare casussen passeren theorieën op het gebied van mediatisering, agendasetting, framing, besluitvorming, reputatiemanagement, de totstandkoming van het nieuws, publieke verantwoording en strategische communicatie de revue. Het biedt nieuwe inzichten in drie actuele ontwikkelingen: het toenemend belang van mediabewustzijn, de verschraling van met name lokaal media-aanbod en de opkomst van desinformatie. 

Openbaar bestuur en media maakt inzichten uit de bestuurskunde en communicatiewetenschap toegankelijk voor professionals in het openbaar bestuur, studenten en onderzoekers. Aan professionals in het publieke domein biedt de nuchtere, evidence-based aanpak aanknopingspunten voor reflectie en handelen. Het state-of-the-art-overzicht van kennis verbreedt het arsenaal van studenten en zet onderzoekers op nieuwe sporen. 

Information about the author(s)

Dr. Rianne Dekker is universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Dr. Sandra Jacobs is universitair docent Corporate Communication aan de Universiteit van Amsterdam.

Dr. Iris Korthagen is senior onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer.

Product specifications

Author(s) Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
ISBN Book 978-94-6236-117-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-222-3,#1 edition
Publication date 4 december 2020
Number of pages 182 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

De jacht op publieke waarde
 • Roeland Stolk, Henk Wesseling en Pepijn van der Beek
In betere banen
 • Auke Klijnsma, Peter Blok en Simone Lensink
Effecten van decentralisatie
 • Fred Fleurke, Rudie Hulst en Piet de Vries
Kennisdemocratie
 • Roel in 't Veld
De resonante rechtsstaat
 • Stavros Zouridis
Omwille van fatsoen
 • Willemijn van der Zwaard