Opvattingen onderzoeken

Opvattingen onderzoeken
 • Een verkennend juridisch-empirisch onderzoek naar het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de Nederlandse rechtspraak
 • Editorial board: E.R. de Jong, L. Dalhuisen, T. Bouwman en I. Giesen
 • ISBN Book: 978-94-6290-993-9, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-185-0, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 57,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 57,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Bij de juridische oordeelsvorming maakt de rechter geregeld gebruik van zogenoemde ‘maatschappelijke opvattingen’ en aanverwante juridische begrippen zoals ‘verkeersopvattingen’. Het is echter zeldzaam dat de rechter daarbij expliciet maakt hoe of waar zij die maatschappelijke opvatting gevonden heeft, en of en hoe zij onderzocht heeft wat die maatschappelijke opvatting is. Dit roept de vraag op die in deze bundel centraal staat: stemmen de maatschappelijke opvattingen die in de rechtspraak leven en benut worden in rechterlijke uitspraken overeen met de daadwerkelijke opvattingen in de maatschappij?

Ter beantwoording van die – in de kern – empirische vraag wordt in Opvattingen onderzoeken, mede door middel van een via een opiniepanel uitgezette vragenlijst, voor een aantal maatschappelijke opvattingen die gebruikt zijn in de rechtspraak onderzocht of de daaraan door de rechter gegeven inhoud inderdaad overeenstemt met de opvattingen die in de maatschappij leven. Het antwoord op die vraag vormt tevens de opmaat voor een beschouwing over de wenselijkheid van het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de juridische oordeelsvorming.

Product specifications

Editorial board E.R. de Jong, L. Dalhuisen, T. Bouwman en I. Giesen
ISBN Book 978-94-6290-993-9,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-185-0,#1 edition
Publication date 9 november 2021
Number of pages 208 Pages
Series Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Prota
 • J.H.A. Lokin en F. Brandsma
Integriteit in de zakelijke advocatuur
 • Jonathan E. Soeharno, Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen en Jan Loorbach