Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht

Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht
 • Author(s): Björn Schouten
 • ISBN Book: 978-94-6290-857-4, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 65,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for us and our suppliers, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In het arbeidsrecht komen de begrippen ‘opzet’ en ‘bewuste roekeloosheid’ op verschillende plaatsen voor. Dezelfde of zeer vergelijkbare begrippen worden ook in andere deelgebieden van het privaatrecht gebruikt, zoals het verzekeringsrecht, het vervoersrecht en het verkeersaansprakelijkheidsrecht. Bij nadere bestudering blijkt al snel dat de begrippen niet overal op dezelfde manier worden uitgelegd. In dit boek onderzoekt de auteur of de wijze waarop de begrippen ‘opzet’ en ‘bewuste roekeloosheid’ in het privaatrecht worden uitgelegd, intern consistent is met de wijze waarop deze begrippen in het arbeidsrecht worden uitgelegd.

De auteur bespreekt eerst de uitleg van ‘opzet’ en ‘bewuste roekeloosheid’ in het arbeidsrecht. Daarna bespreekt hij de uitleg van deze begrippen in de andere deelgebieden van het privaatrecht. Daarbij komen de parlementaire geschiedenis, de literatuur en zowel de jurisprudentie van de Hoge Raad als de lagere jurisprudentie uitvoerig aan de orde. Vervolgens vergelijkt de auteur de bevindingen uit het arbeidsrecht en het privaatrecht aan de hand van drie gezichtspunten: terminologie, ratio en type rechtssubject. De auteur duidt de geconstateerde verschillen en overeenkomsten en legt dwarsverbanden tussen de verschillende rechtsgebieden. In het laatste hoofdstuk bespreekt de auteur de mogelijkheid om het huidige model, waarin op verschillende plaatsen vergelijkbare schuldbegrippen worden gebruikt, te vervangen door een model met open normen.

Dit boek is zowel interessant voor wetenschappers die belangstelling hebben voor interne rechtsvergelijking, als voor (praktijk)juristen die zich willen verdiepen in schuldbegrippen binnen het arbeidsrecht en het privaatrecht.

Information about the author(s)

Björn Schouten is als advocaat werkzaam te Amsterdam.

Product specifications

Author(s) Björn Schouten
ISBN Book 978-94-6290-857-4,#1 edition
Publication date 25 november 2020
Number of pages 354 Pages
Series Bakelsinstituut
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Discriminatie in arbeid
 • P.C. Vas Nunes
De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving
 • Ernst Hirsch Ballin, Teun Jaspers, André Knottnerus en Harriet Vinke
Socialezekerheidsrecht begrepen
 • mr. H.C. Geugjes en mr. K.U.J. Hopman
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn