Pandrecht

Pandrecht
 • Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gevolgen van het vuistloze en stille karakter van het pandrecht
 • Author(s): F.J.L. Kaptein
 • ISBN Book: 978-94-6290-273-2, #1 edition
 • Year of publication: 2016
 • Product specifications
€ 74,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit proefschrift is een rechtsvergelijkende studie naar mogelijkheden tot verbetering van het pandrecht. Direct na de invoering van het vuistloze en stille pandrecht in 1992 (art. 3:237/239 BW) moest de Hoge Raad beginnen het pandrecht om te vormen tot een werkbare rechtsfiguur. Een onafgebroken reeks standaardarresten is tot op de dag van vandaag onvoldoende gebleken om alle problemen op te lossen. De roep om een herziening klinkt dan ook steeds luider.

Dit boek behandelt achtereenvolgens de onderwerpen publiciteit, de pandakte, uitleg van de pandakte, het bepaaldheidsvereiste bij verpanding, de onmogelijkheid van verpanding van absoluut toekomstige vorderingen als middel om een evenwicht tussen schuldeisers te bewerkstelligen, de executiebevoegdheid van de pandnemer en de executieopbrengst. Voortbouwend op de uitkomsten van het onderzoek naar deze onderwerpen worden voorstellen gedaan waarmee problemen van het huidige pandrecht geheel of gedeeltelijk kunnen worden weggenomen. Deze voorstellen zien op de invoering van een facultatief registerpandrecht, een vormvrije overeenkomst als vestigingsvereiste, een substitutiepandrecht op de executieopbrengst en op een herstel van het evenwicht tussen schuldeisers.

Information about the author(s)

Floris Kaptein is auteur van de Groene Serie Faillissementsrecht en redactiemedewerker bij het Tijdschrift voor Insolventierecht. Sinds februari 2016 is hij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.

Product specifications

Author(s) F.J.L. Kaptein
ISBN Book 978-94-6290-273-2,#1 edition
Publication date 9 september 2016
Number of pages 388 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Goederenrecht
Language Dutch

Also interesting

Goederenrecht
 • R. Westra
Vastgoedtransacties
 • S.E. Bartels en H.W. Heyman
Caribisch vermogensrecht geannoteerd
 • mr. dr. M.V.R. Snel, mr. dr. P.S. Bakker en prof. mr. M.A. Loth