Parlementaire Geschiedenis van de WHOA

Parlementaire Geschiedenis van de WHOA
 • Editorial board: mr. J.G.A. Struycken
 • ISBN Book: 978-94-6290-869-7, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-335-0, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 49,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 49,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De WHOA is na indiening van het wetsvoorstel ten gevolge van amendementen ingrijpend gewijzigd. De WHOA is daarnaast technisch en laat zich daardoor moeilijk lezen. Deze uitgave zet de parlementaire geschiedenis van de individuele wetsartikelen en hun leden onder elkaar, bij de afzonderlijke artikelen en handige margekopjes. 

Vooral in de eerste fase na invoering van deze nieuwe wetgeving zal niet voor iedereen direct duidelijk zijn wat met sommige bepalingen is beoogd. De duiding die daar in het parlement door de Minister en de relevante leden van de Tweede Kamer aan is gegeven, is dan van groot belang. De margekopjes maken dat de wetgeving beter hanteerbaar wordt en dat de kernbepalingen daarin gemakkelijk kunnen worden teruggevonden.  

Deze uitgave is bij uitstek geschikt voor alle insolventie- en herstructureringsspecialisten. 

Information about the author(s)

Joris Struycken houdt zich bezig met het ondernemingsrecht in brede zin en het vermogensrecht. Met zijn brede en diepgaande ervaring in zowel de transactiepraktijk als het procesrecht, weet hij als geen ander hoe de verschillende deelonderwerpen in het recht in elkaar grijpen. Door zijn transactiepraktijk met ook distressed M&A transacties heeft hij ingezien dat daarvoor kennis en begrip van de WHOA vereist is. 

Product specifications

Editorial board mr. J.G.A. Struycken
ISBN Book 978-94-6290-869-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-335-0,#1 edition
Publication date 15 december 2020
Number of pages 102 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Ondernemingsrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Mededingingsrecht
 • M.S.E. Herz en J. Lindeboom
Q&A Ondernemingsrecht
 • Maarten Mussche
Franchise
 • J.H. Kolenbrander
Negotiating International Commercial Contracts
 • Gustavo Moser and Michael McILwrath
Kernarresten Ondernemingsrecht
 • E.C.H.J. Lokin, J. van Gent en P.A.M. Lokin