Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans

Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
 • Author(s): prof. mr. G.C. Boot, prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
 • ISBN Book: 978-94-6290-667-9, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 149,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt, in 2020, het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid. Tevens introduceert de WAB premiedifferentiatie naar de aard van het contract en wijzigt deze de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de Wet transitievergoeding. Laatstgenoemde wet regelt onder andere de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid.

Dit tweedelige boek bevat de parlementaire geschiedenis van de WAB en de Wet transitievergoeding, thematisch en per wetsartikel. Ook zijn verslagen opgenomen van een tijdens de parlementaire behandeling gehouden rondetafelgesprek en deskundigenbijeenkomst.

Daarnaast bevat dit boek de wetteksten van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek en van de WAADI, zoals deze luiden na inwerkingtreding van de WAB en de Wet transitievergoeding, en van het overgangsrecht.

De auteurs stelden eerder de in 2015 verschenen tweedelige Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid samen.

De royalty’s komen ten goede aan de Stichting Lawyers for Lawyers en de Stichting Rechters voor Rechters.

Product specifications

Author(s) prof. mr. G.C. Boot, prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
ISBN Book 978-94-6290-667-9,#1 edition
Publication date 20 november 2019
Number of pages 1556 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Pensioenrecht
 • Mark Heemskerk
Wet arbeidsmarkt in balans
 • Pascal Kruit en Loes Wevers
Q&A Arbeidsrecht
 • Pascal Kruit
Inleiding Nederlands sociaal recht
 • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
Rechtspraak arbeidsrecht
 • Niels Jansen en Ilse Zaal
Wet arbeidsmarkt in balans
 • Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds