Pensioenrecht

Pensioenrecht
  • Author(s): M. Heemskerk
  • ISBN Book: 978-94-6290-407-1, #2 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
€ 100,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

In dit boek staat alles wat u niet wist over pensioenrecht maar wel zou moeten weten en nog veel meer. Pensioenrecht ontvouwt het Nederlandse pensioenrecht en de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het neemt de lezer mee: van de totstandkoming van de pensioenovereenkomst en de wettelijk verplichte onderbrenging bij een pensioenuitvoerder tot wijziging en medezeggenschap.

Vanzelfsprekend is er ruime aandacht voor de voor 80% van de werknemers met een pensioen geldende verplichtstelling en de governance en financiële spelregels bij pensioenfondsen.

Pensioenrecht heeft ook oog voor de pensioengevolgen van belangrijke gebeurtenissen zoals ontslag of pensionering, fusies en overnames en echtscheiding. Waardeoverdracht en gelijke behandeling mogen natuurlijk niet ontbreken. Dit alles wordt op overzichtelijke wijze in deze uitgave samengebracht en waar mogelijk voorzien van grafieken en tabellen.

Pensioenrecht is een volledig en betrouwbaar naslagwerk. Het is onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met pensioen. Het boek is geschikt voor zowel onderwijs, beleid, wetenschap als praktijk.

Information about the author(s)

Prof. mr. drs. Mark Heemskerk is hoogleraar Pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat-partner bij heldlaw en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Bosch.

Product specifications

Author(s) M. Heemskerk
ISBN Book 978-94-6290-407-1,#2 edition
Publication date 22 januari 2020
Number of pages 712 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting