Pensioenrecht

Pensioenrecht
 • Author(s): Mark Heemskerk
 • ISBN Book: 978-94-6290-407-1, #2 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 79,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 22 januari 2020
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

In dit boek staat alles wat u niet wist over pensioenrecht maar wel zou moeten weten en nog veel meer. Pensioenrecht ontvouwt het Nederlandse pensioenrecht en de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het neemt de lezer mee: van de totstandkoming van de pensioenovereenkomst en de wettelijk verplichte onderbrenging bij een pensioenuitvoerder tot wijziging en medezeggenschap.

Vanzelfsprekend is er ruime aandacht voor de voor 80% van de werknemers met een pensioen geldende verplichtstelling en de governance en financiële spelregels bij pensioenfondsen.

Pensioenrecht heeft ook oog voor de pensioengevolgen van belangrijke gebeurtenissen zoals ontslag of pensionering, fusies en overnames en echtscheiding. Waardeoverdracht en gelijke behandeling mogen natuurlijk niet ontbreken. Dit alles wordt op overzichtelijke wijze in deze uitgave samengebracht en waar mogelijk voorzien van grafieken en tabellen.

Pensioenrecht is een volledig en betrouwbaar naslagwerk. Het is onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met pensioen. Het boek is geschikt voor zowel onderwijs, beleid, wetenschap als praktijk.

Product specifications

Author(s) Mark Heemskerk
ISBN Book 978-94-6290-407-1,#2 edition
Publication date 22 januari 2020
Number of pages 711 Pages
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Wet arbeidsmarkt in balans
 • Pascal Kruit en Loes Wevers
Q&A Arbeidsrecht
 • Pascal Kruit
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
 • prof. mr. G.C. Boot, prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
Inleiding Nederlands sociaal recht
 • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
Rechtspraak arbeidsrecht
 • Niels Jansen en Ilse Zaal
Wet arbeidsmarkt in balans
 • Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds