Personen- en familierecht begrepen

Personen- en familierecht begrepen
 • Author(s): E.J. Nicolai
 • ISBN Book: 978-94-6290-898-7, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 41,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Personen- en familierecht begrepen biedt de lezer een bruikbaar kompas in het Nederlandse personen- en familierecht. Het boek is in de eerste plaats geschreven voor studenten uit het hoger (juridisch) onderwijs. Ook professionals uit de beroepspraktijk kunnen er hun voordeel mee doen, net als eenieder die een beter beeld wil krijgen van de juridische aspecten van zijn eigen levensloop. 

In het eerste hoofdstuk wordt kort het verdragsrechtelijke kader geschetst dat van invloed is geweest op de ontwikkeling van het rechtsgebied. In de tien daaropvolgende hoofdstukken worden belangrijke onderdelen als het afstammingsrecht, het ouderlijk gezag, de voogdij, het huwelijk en de echtscheiding op toegankelijke wijze behandeld. Aan de hand van talrijke praktische voorbeelden en schema’s wordt het wettelijke kader toegelicht. Aanvullende rechtsregels die in de jurisprudentie zijn geformuleerd worden daarbij op een leesbare manier besproken. 

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een opsomming van de kernbegrippen die aan bod zijn gekomen en met verschillende oefenvragen of een oefencasus. Aan de hand daarvan kan de lezer controleren of de geleerde stof daadwerkelijk begrepen is.

Information about the author(s)

Erik Nicolai is werkzaam als docent aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en als onderzoeker bij het Avans-lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties.

Product specifications

Author(s) E.J. Nicolai
ISBN Book 978-94-6290-898-7,#1 edition
Publication date 13 september 2021
Number of pages 224 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht begrepen
Brand Boom juridisch
Subject(s) Personen- en familierecht
Language Dutch

Also interesting

Handboek huwelijksvermogensrecht
 • C.A. Kraan en S.H. Heijning
Familierecht
 • W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia en G.C.A.M. Ruitenberg
Alimentatie van nu
 • L.C.A. Verstappen, W.D. Kolkman, I. Visser, F. Ibili en S. Oost
Boom Basics Relatievermogensrecht
 • F.W.J.M. Schols en G.A. Tuinstra