Pignus nominis

Pignus nominis
 • De verpanding van vorderingen naar Romeins recht
 • Author(s): Jeannette Smit
 • ISBN Book: 978-94-6290-730-0, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-521-2, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 50,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Embargo until 16-01-2020
€ 50,50
Readily available
Embargo until 16-01-2020
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

Een schuldeiser kan een zekerheidsrecht vestigen door zijn vordering te verpanden. Het pandrecht is naar huidig recht een absoluut recht, dat wil zeggen een recht dat tegen eenieder kan worden ingeroepen. Een vordering is daarentegen een relatief recht dat slechts tegen een of meer bepaalde personen kan worden uitgeoefend. Kan het dan wel zo zijn dat de pandhouder in geval van de verpanding van een vordering een absoluut recht krijgt?

Om een bouwsteen aan te dragen voor de beantwoording van deze vraag onderzocht A.J.H. Smit de verpanding van vorderingen naar Romeins recht. De praetor gaf de pandhouder een actio utilis om de verpande vordering te innen, dat wil zeggen een actie analoog aan een bestaande actie. Wat was dit voor actie? Was het een persoonlijke of een zakelijke actie? Naar het voorbeeld van welke actie formuleerde de praetor deze actie? Het antwoord op deze vragen en op vele andere vindt u in dit proefschrift.

Product specifications

Author(s) Jeannette Smit
ISBN Book 978-94-6290-730-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-521-2,#1 edition
Publication date 19 december 2019
Embargo date 16 januari 2020
Number of pages 382 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021
 • F. Ibili, M.W.F. Bosters en B.F.P. Lhoëst
Erfrecht in het IPR
 • Prof. mr. A.L.G.A. Stille
Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging
 • Edo Groenewald, Ruth de Bock, Edgar du Perron en Vino Timmerman
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen
 • Jonathan Verschuuren, Kees Bastmeijer, Willem Bruil, Harm Dotinga, Ralph Frins, Kars de Graaf, Frank Groothuijse, Marieke Kaajan, Arnold van Kreveld, Peter Mendelts, Marleen van Rijswick, Joost Rutteman, Toine Spapens, Arie Trouwborst, Maarten Verhoeven, Teun Verstappen en Anne de Vries
Preadviezen 2019
 • Bert Keirsbilck, Evelyne Terryn, Elias Van Gool, Vanessa Mak, Joachim Meese, Frits Posthumus, Frederik Vandendriessche, Brecht Warnez, Jan van der Grinten en Jon Schilder