Pignus nominis

Pignus nominis
 • De verpanding van vorderingen naar Romeins recht
 • Author(s): Jeannette Smit
 • ISBN Book: 978-94-6290-730-0, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-521-2, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 50,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 50,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Een schuldeiser kan een zekerheidsrecht vestigen door zijn vordering te verpanden. Het pandrecht is naar huidig recht een absoluut recht, dat wil zeggen een recht dat tegen eenieder kan worden ingeroepen. Een vordering is daarentegen een relatief recht dat slechts tegen een of meer bepaalde personen kan worden uitgeoefend. Kan het dan wel zo zijn dat de pandhouder in geval van de verpanding van een vordering een absoluut recht krijgt?

Om een bouwsteen aan te dragen voor de beantwoording van deze vraag onderzocht A.J.H. Smit de verpanding van vorderingen naar Romeins recht. De praetor gaf de pandhouder een actio utilis om de verpande vordering te innen, dat wil zeggen een actie analoog aan een bestaande actie. Wat was dit voor actie? Was het een persoonlijke of een zakelijke actie? Naar het voorbeeld van welke actie formuleerde de praetor deze actie? Het antwoord op deze vragen en op vele andere vindt u in dit proefschrift.

Product specifications

Author(s) Jeannette Smit
ISBN Book 978-94-6290-730-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-521-2,#1 edition
Publication date 19 december 2019
Number of pages 382 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Experimentenwet rechtspleging
 • mr. dr. R.C. Hartendorp, mr. M.M. Korsten-Krijnen en mr. M.P.G. Rietbergen
De toekomst van de toegang tot het recht
 • mw. prof. dr. M. (Mies) Westerveld
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG
 • J.M.A. Berkvens en C.M. Jakimowicz