Pleegrechten voor kinderen

Pleegrechten voor kinderen
 • Een onderzoek naar het realiseren van de rechten van kinderen die in het kader van een ondertoezichtstelling in een pleeggezin zijn geplaatst
 • Author(s): K.A.M. van der Zon
 • ISBN Book: 978-94-6290-842-0, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5931-639-3, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 65,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 65,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de rechten van pleegkinderen. De Verenigde Naties hebben de Guidelines for the Alternative Care of Children verwelkomd, die verdere invulling geven aan de rechten van uithuisgeplaatste kinderen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft veel uitspraken gewezen over uithuisplaatsingen. Uit kinder- en mensenrechten kunnen zo duidelijke rechten van pleegkinderen worden afgeleid. Maar wat betekenen deze rechten voor pleegkinderen in de dagelijkse praktijk?

In dit onderzoek wordt ingegaan op de betekenis van kinderrechten voor kinderen die in het kader van een ondertoezichtstelling in een pleeggezin wonen. Het onderzoek richt zich daarbij op vier belangrijke beslissingen in hun leven: de beslissing om het kind uit huis te plaatsen; de beslissing waar het kind komt te wonen; de beslissing met wie het kind omgang mag hebben en de beslissing waar het kind uiteindelijk op zal groeien. Onderzocht is of de nationale wet- en regelgeving over deze beslissingen in overeenstemming zijn met de rechten van het kind én of kinderen die rechten ook daadwerkelijk kunnen afdwingen. Op basis daar van worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van de rechtspositie van pleegkinderen in Nederland.

Product specifications

Author(s) K.A.M. van der Zon
ISBN Book 978-94-6290-842-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5931-639-3,#1 edition
Publication date 8 september 2020
Number of pages 416 Pages
Series E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Personen- en familierecht
Language Dutch

Also interesting

Alimentatie van nu
 • L.C.A. Verstappen, W.D. Kolkman, I. Visser, F. Ibili en S. Oost
Boom Basics Relatievermogensrecht
 • F.W.J.M. Schols en G.A. Tuinstra
Boom Basics Erfrecht en schenking
 • F.J.P.G. van Tijdhof - van Haare en F.W.J.M. Schols
Omgang tussen grootouders en kleinkinderen
 • Merel Jonker, Asia Sarti, Christina Jeppesen de Boer en Katinka Lünnemann