Politiek

Politiek
 • Een inleiding in de politieke wetenschappen
 • Author(s): K. Deschouwer en M. Hooghe
 • ISBN Book: 978-94-6290-747-8, #6 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 41,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 17 augustus 2020
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

Politiek bepaalt voor een belangrijk deel ons dagelijks leven: van eenvoudige verkeersregels, tot de vraag wie er toegang krijgt tot onderwijs of gezondheidszorg. Dit handboek reikt de instrumenten aan voor de wetenschappelijke studie van het politieke bestel. Het boek beoogt een brede kennismaking met de politiek; van de politieke filosofie, de empirische studie van politiek gedrag tot een korte inleiding tot de bestuurskunde. Tegelijk is het ook een inleiding tot de politieke wetenschappen: wat is nu eigenlijk het specifieke van politicologie als wetenschapsdiscipline?

Dit boek kiest voor een vergelijkende benadering: sleutelbegrippen als democratie, parlement, regering, liberalisme of beleidscyclus worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en andere Europese landen. Dit boek kiest ook voor de toekomst, door te eindigen met een hoofdstuk over de Europese Unie. 

Doelgroep
Dit boek is bestemd voor studenten politicologie en is ook interessant voor studenten beleids- en bestuurswetenschappen en sociologie.

Product specifications

Author(s) K. Deschouwer en M. Hooghe
ISBN Book 978-94-6290-747-8,#6 edition
Expected 17 augustus 2020
Number of pages 368 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Politicologie
Language Dutch

Also interesting

Introductie (internationale) mediation
 • Charlotte Hille en Elodie van Sytzama
Ondernemen in de open samenleving
 • Rutger Claassen en Judith van Erp
Wereld in beweging
 • Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer
Wat doen ze daar eigenlijk?
 • Mendeltje van Keulen en Chris Aalberts
Politiek
 • K. Deschouwer en M. Hooghe