Positieve verplichtingen en aansprakelijkheid

Positieve verplichtingen en aansprakelijkheid
  • De invloed van positieve verplichtingen uit het EVRM op het Nederlandse civiele overheidsaansprakelijkheidsrecht en het materiële strafrecht
  • Author(s): E.C. Gijselaar
  • ISBN Book: 978-94-6290-979-3, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-90-5189-133-1, #1 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 76,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 76,50
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

In Nederland is er altijd van uitgegaan dat conform het EVRM wordt gehandeld. De vraag is of dat inderdaad steeds zo is. In dit boek wordt beschreven of het materiële strafrechtelijke en civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheidsrecht voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de op grond van de artikelen 2, 3, 4, 5, 8 en 1 EP EVRM geformuleerde positieve verplichtingen. Geconcludeerd wordt dat het Nederlandse recht in grote lijnen voldoet aan de eisen die het EVRM stelt. Niettemin is er nog een aantal implementatieproblemen. Voor de wetgever, uitvoerende macht en rechter worden enkele aanbevelingen geformuleerd om deze problemen te kunnen oplossen.

Product specifications

Author(s) E.C. Gijselaar
ISBN Book 978-94-6290-979-3,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-133-1,#1 edition
Publication date 15 oktober 2021
Number of pages 434 Pages
Series Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Aansprakelijkheidsrecht
Language Dutch

Also interesting