Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme

Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme
  • In gesprek met het oeuvre van Hans Boutellier
  • Editorial board: R. van Steden en R.J. van Putten
  • ISBN Book: 978-94-6236-941-2, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-6274-482-0, #1 edition
  • Year of publication: 2019
  • Product specifications
€ 26,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 26,50
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Hans Boutellier schreef een reactie op de bijdragen aan zijn liber amicorum. Deze reactie vindt u onderaan deze pagina.

Onze tijd wordt veelal als chaotisch ervaren en maatschappelijk onbehagen tiert welig. Sombere diagnosen over het moderne bestaan hebben als gevolg daarvan vaak de overhand. In weerwil van dit cultuurpessimisme verrijst in het oeuvre van de spraakmakende publieke intellectueel Hans Boutellier een pragmatische tegenstem. Op basis van zijn veelzijdige onderzoek verzet de hoogleraar Veiligheid en Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam zich tegen al te veel gesomber over veiligheid, criminaliteit, secularisatie, publieke moraal en sociale samenhang. In Boutelliers goed ontvangen, herdrukte en vertaalde boeken zoals Solidariteit en slachtofferschap, De Veiligheidsutopie, De improvisatiemaatschappij en Het seculiere experiment vinden we een tegendraads, nuchter en soms zelfs opbeurend perspectief op het hedendaagse samenleven.

Ter ere van zijn emeritaat als hoogleraar aan de VU gaan in deze bundel zestien auteurs het gesprek aan met Boutellier door het belang van zijn werk te onderstrepen, kritisch te bevragen en van nieuw licht te voorzien. Voor wie op zoek is naar onthaastende intellectuele reflecties over de grote vragen van onze tijd, gerelateerd aan de actuele beleidspraktijk, biedt dit boek inspirerende bijdragen.

Product specifications

Editorial board R. van Steden en R.J. van Putten
ISBN Book 978-94-6236-941-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-482-0,#1 edition
Publication date 3 oktober 2019
Number of pages 204 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Language Dutch