Privaatrecht en markt

Privaatrecht en markt
 • Author(s): W.H. van Boom
 • ISBN Book: 978-94-6290-790-4, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 49,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 21 april 2020
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

In onze samenleving vindt veel van het maatschappelijk verkeer plaats op markten, waar uitwisseling van geld, goederen en diensten plaatsvindt. Op die markten gelden altijd spelregels. Het Nederlandse vermogensrecht is onderdeel van die spelregels. Maar er zijn ook nog heel veel andere regels buiten het privaatrecht die ook gelden. Welke zijn dat? Hoe werken die andere regels uit op vermogensrechtelijke leerstukken? En hoe werkt dat vermogensrecht op zijn beurt uit op die betreffende markt? Wat is de verhouding tussen het vermogensrecht en die andere regels? Zijn sommige regels beter dan andere, en hoe bepalen we dat? Over die vragen gaat dit boek. Het laat zien dat het Nederlandse privaatrecht onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de juridische infrastructuur van onze marktsamenleving. Het laat ook zien dat het vermogensrecht in samenspel met specifieke publiekrechtelijke regels van marktregulering en met zelfregulering, een rechtssysteem vormt dat markten faciliteert en geleidt.

Product specifications

Author(s) W.H. van Boom
ISBN Book 978-94-6290-790-4,#1 edition
Expected 21 april 2020
Number of pages 400 Pages
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht
Language Dutch

Also interesting

Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie
 • prof. mr. E. Bauw, mr. J. Biezenaar en mr. J. van Mourik
Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI
 • Mr. C.A. Alberdingk Thijm, Mr. A.G.F. Ancery, Mr. L.M. van den Berg, Mr. J.J. Dammingh, Mr. drs. F.J.P. Lock, Mr. dr. P. Sluijter, Mr. D. Visser en Mr. Y.A. Wehrmeijer
Erfrecht in het IPR
 • Prof. mr. A.L.G.A. Stille
Schaalvergroting in het privaatrecht
 • M.R. Hebly, H.N. Schelhaas en K.K.E.C.T. Swinnen