Privaatrecht en markt

Privaatrecht en markt
 • Author(s): W.H. van Boom
 • ISBN Book: 978-94-6290-790-4, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-956-2, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 61,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 61,50
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In onze samenleving vindt veel van het maatschappelijk verkeer plaats op markten, waar uitwisseling van geld, goederen en diensten plaatsvindt. Op die markten gelden altijd spelregels. Het Nederlandse vermogensrecht is onderdeel van die spelregels. Maar er zijn ook nog heel veel andere regels buiten het privaatrecht die ook gelden. Welke zijn dat? Hoe werken die andere regels uit op vermogensrechtelijke leerstukken? En hoe werkt dat vermogensrecht op zijn beurt uit op die betreffende markt? Wat is de verhouding tussen het vermogensrecht en die andere regels? Zijn sommige regels beter dan andere, en hoe bepalen we dat? Over die vragen gaat dit boek. Het laat zien dat het Nederlandse privaatrecht onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de juridische infrastructuur van onze marktsamenleving. Het laat ook zien dat het vermogensrecht in samenspel met specifieke publiekrechtelijke regels van marktregulering en met zelfregulering, een rechtssysteem vormt dat markten faciliteert en geleidt.

Information about the author(s)

Willem van Boom (1969) is hoogleraar civiel recht aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek bestrijkt het privaatrecht in brede zin, maar omvat ook rechtsvergelijking en methodologie van privaatrechtelijk onderzoek. Weerkerend thema in zijn werk is de plaats en werking van het privaatrecht in zijn sociaaleconomische context. 

Product specifications

Author(s) W.H. van Boom
ISBN Book 978-94-6290-790-4,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-956-2,#1 edition
Publication date 30 april 2020
Number of pages 366 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht
Language Dutch

Also interesting

Rechtsmiddelen
 • R.R. Verkerk
Schadevaststelling in het geding
 • M.K.G. Tjepkema, G. van Rijssen en C.H. van Dijk
De invloed van wetgeving op de procespraktijk
 • P.E. Ernste, F.F. Langemeijer en N.J. Schrijver
Voorportalen voor burgers en kleine ondernemingen
 • R.C. Hartendorp, S.P.S. Haricharan en T. Lubbers