Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken

Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken
 • Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd
 • Editorial board: B. Roorda, J.G. Brouwer en A.E. Schilder
 • ISBN Book: 978-94-6212-664-0, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-646-6, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 87,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 87,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Tegenwoordig wordt meer gedemonstreerd dan ooit. Ook de vorm waarin men demonstreert verschilt vaak van die van vroeger. Dat roept nieuwe vragen en problemen op. Is dit reden om de Wet op de openbare manifestaties aan te passen? Of is die wet opgewassen tegen de nieuwe uitdagingen?

De auteurs behandelen in deze her-evaluatie van de Wet openbare manifestaties negen vraagstukken. Zo doen zij onderzoek naar de wijze van omgaan met eenmensprotesten, met woonwagenkampdemonstraties en met protestacties bij abortusklinieken. Ook onderwerpen als de toelaatbaarheid van beperkingen van (boeren)protesten vanwege verkeersbelangen, de strafbaarheid van gedragingen van demonstranten en de mogelijkheid van een verbod op gezichtsbedekking bij manifestaties passeren de revue. Tot slot komen aan bod de eisen die verdragen stellen aan demonstraties bij plaatsen die diplomatieke bescherming genieten, de internationaalrechtelijke bezwaren tegen het verbod om bij een kennisgevingplicht gegevens te verlangen over de inhoud van de manifestatie en de reikwijdte van het relatief onbekende vergaderingsrecht.

Bij de beantwoording van de vragen zoeken de auteurs steeds naar een evenwichtige balans tussen de uiteenlopende rechten en belangen die in het geding zijn.
 
De reeks Openbare orde, Veiligheid & Recht probeert een brug te slaan tussen de theorie van het recht en de praktijk van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hiertoe worden monografieën, proefschriften en conferentiebundels uitgebracht onder auspiciën van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG).

Het NILG is een samenwerkingsverband van universiteiten en onderzoeksinstellingen dat zich ten doel stelt onderzoek te bevorderen naar de wijze waarop de publieke en de private sector het recht inhoud geven met als doel om hun wederzijdse belangen op een evenwichtige wijze te dienen.

Product specifications

Editorial board B. Roorda, J.G. Brouwer en A.E. Schilder
ISBN Book 978-94-6212-664-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-646-6,#1 edition
Publication date 23 maart 2022
Number of pages 473 Pages
Series NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Regeldruk in het onderwijs
 • Marlies Blesgraaf
Uitleg van de Grondwet: Studenteneditie
 • Ernst Hirsch Ballin, Eric Janse de Jonge en Gert Jan Leenknegt
Spreken dat bondig is
 • Robert Sanders en Ernst van Win
Handboek tuchtrecht
 • R.L. Herregodts en M.L. Batting
Wetgeving internationaal privaatrecht 2022/2023
 • Prof. mr. F. Ibili, Mr. M.W.F. Bosters en Mr. B.F.P. Lhoëst