Recht en technologie

Recht en technologie
 • Vraagstukken van de digitale revolutie
 • Editorial board: Lotte van den Berg, Sonja Geldermans, Alexander Heeres, Nicoline Noort, Joris van de Riet, Sophie Vonk en Rick Weijers
 • ISBN Book: 978-94-6290-670-9, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-528-5, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 40,50
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 40,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Huidige veranderingen in het recht worden voor een groot deel veroorzaakt door de ‘digitale revolutie’. Op hoog tempo worden nieuwe technologieën geïntroduceerd die de samenleving sterk beïnvloeden – ten goede of ten kwade.

In Recht en technologie wordt de invloed van technologische ontwikkelingen op verschillende rechtsgebieden in ons rechtsstelsel bezien, bemoedigd dan wel bekritiseerd. Zo brengt de opkomst van smart contracts uitdagingen met zich mee voor het civiele recht, terwijl het toenemende gebruik van robots vragen opwerpt met betrekking tot de (juridische) aansprakelijkheid. De overgang van de fysieke naar de digitale wereld heeft verstrekkende gevolgen voor belastingheffi ng, privacy en de rechtsvinding. Op overkoepelend niveau werpt zich de vraag op of, en zo ja hoe, deze nieuwe technologieën verdere regulering behoeven. Dit boek tracht al deze onderwerpen en meer te belichten.

Deze bundel is verschenen naar aanleiding van het lustrumcongres van Mordenate College op 17 mei 2019, dat in het teken stond van de relatie tussen recht en technologie.

Information about the author(s)

De bijdragen – van zowel studenten als professionals – zijn geschreven door: H.J. Snijders (voorwoord) | J.T.J. van de Riet | J.C. Scholtes & H.J. van den Herik | J.A.F. Boekhorst | B.H.T. Bots | R.J.W. van Eijk & H.J. van den Herik | D. Dimov, F. Ast & H.J. van den Herik | M.R. Heijmerink | B.L.P. van Reeken | E. Fosch-Villaronga | K.A.P.C. van Wees.

Product specifications

Editorial board Lotte van den Berg, Sonja Geldermans, Alexander Heeres, Nicoline Noort, Joris van de Riet, Sophie Vonk en Rick Weijers
ISBN Book 978-94-6290-670-9,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-528-5,#1 edition
Publication date 8 mei 2019
Number of pages 166 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Recht: een introductie
 • Parviz Samim en Amber Bolk
Nederlands recht begrepen
 • L. Janssen en M. de Blois
Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet
 • Robert Palmans, Jan Ghysels en Reiner Tijs
Regeldruk in het onderwijs
 • Marlies Blesgraaf