Recht in de marge

Recht in de marge
  • Author(s): M. Vols
  • ISBN Book: 978-94-6212-750-0, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-0011-213-1, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 28,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 28,50
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

In zijn inaugurele rede Recht in de marge analyseert Michel Vols het openbare-orderecht. Dat is het rechtsgebied dat relevant is voor lokale overheden die, veelal samen met private partijen en strafrechtelijke actoren, trachten de orde en rust te handhaven. Het openbare-orderecht manifesteert zich doorgaans aan de randen van de maatschappij en heeft grote impact op gemarginaliseerde mensen en groepen. Vols onderzoekt of de toepassing van wetgeving mensen meer of minder richting de marge en in de verdrukking drukt. Welke bescherming biedt het recht in de marge? Is het recht zelf in verdrukking gekomen? Hoe dient de rechtswetenschap de werking van het recht in de marge te bestuderen? En is dat nog wel mogelijk, nu de rechtswetenschap zelf vanwege gebrek aan financiering in de verdrukking lijkt te komen? De auteur werkt drie casus uit waarin het openbare-orderecht zich openbaart. In iedere casus speelt een ander klassiek rechtsgebied een rol. De eerste casus gaat over de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (de Rotterdamwet). De tweede casus ziet op bestuursrechtelijke en huurrechtelijke gedragsaanwijzingen die diepgaand ingrijpen in het leven van verwarde personen. Tot slot gaat de derde casus gaat over kraken en de rechtsbescherming die geboden wordt aan krakers. Vols toont aan dat de rechtsbescherming in de marge onder druk staat en dat het gebruikmaken van rechtsbescherming soms zelfs verdacht gemaakt wordt. Hij bespreekt welke rol rechtswetenschappers (moeten) hebben in het adresseren en analyseren van deze problematiek. Aan de hand van een analyse van cijfers verkregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek toont hij aan dat de rechtswetenschap zelf fors onder druk staat.

Target group

De reeks Openbare orde, Veiligheid & Recht probeert een brug te slaan tussen de theorie van het recht en de praktijk van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hiertoe worden monografieën, proefschriften en conferentiebundels uitgebracht onder auspiciën van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG). Het NILG is een samenwerkingsverband van universiteiten en onderzoeksinstellingen dat zich ten doel stelt onderzoek te bevorderen naar de wijze waarop de publieke en de private sector het recht inhoud geven met als doel om hun wederzijdse belangen op een evenwichtige wijze te dienen.

Information about the author(s)

Michel Vols is hoogleraar Openbare-orderecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Product specifications

Author(s) M. Vols
ISBN Book 978-94-6212-750-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-0011-213-1,#1 edition
Publication date 16 december 2022
Number of pages 56 Pages
Series NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting