Recht van de Islam 32

Recht van de Islam 32
 • Editorial board: Pauline Kruiniger-Van Maanen
 • ISBN Book: 978-94-6290-687-7, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-741-8, #1 edition
 • Year of publication: 2018
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 37,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 37,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Teksten van het op 27 oktober 2017 te Leiden gehouden 35ste RIMO-symposium: Islam and Law: Human Rights, Environment and Halal Issues

Target group

Deze uitgave is bestemd voor de advocatuur (met name de familierechtspraktijk en de vreemdelingenrechtspraktijk), de rechterlijke macht, tolk-vertalers, overheids- en particuliere instellingen die op enigerlei wijze met Islamitisch recht te maken hebben en studenten en particulieren met een belangstelling voor Islamitischrechtelijke onderwerpen.

Product specifications

Editorial board Pauline Kruiniger-Van Maanen
ISBN Book 978-94-6290-687-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-741-8,#1 edition
Publication date 21 juni 2019
Number of pages 72 Pages
Series Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen, Internationaal recht
Language Dutch

Also interesting

De toekomst van de toegang tot het recht
 • mw. prof. dr. M. (Mies) Westerveld
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG
 • J.M.A. Berkvens en C.M. Jakimowicz
Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie
 • prof. mr. E. Bauw, mr. J. Biezenaar en mr. J. van Mourik