Rechterlijke toetsing van de rationaliteit van algemeen verbindende voorschriften

Rechterlijke toetsing van de rationaliteit van algemeen verbindende voorschriften
 • Naar een intensievere toetsing?
 • Author(s): L.A. van Heusden
 • ISBN Book: 978-94-6212-699-2, #1 edition
 • ISBN Book: 978-90-5189-949-8, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 79,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 79,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Nederland kent een lange traditie de rollen van wetgever, bestuur en rechter te benaderen vanuit de klassieke op Montesquieu geïnspireerde idee van machtenscheiding: de trias politica. De wetgever stelt wetten op, het bestuur voert deze uit en de rechter toetst die uitvoering aan de wet. Recent is opnieuw discussie ontstaan over de vraag of de rechter voldoende kritisch is op de wetgever en het bestuur. Zou de rechter steviger moeten optreden? Zou hij meer tegenwicht moeten bieden aan het overheidshandelen? Dit proefschrift verkent een manier om dat te doen: het toetsen van de rationaliteit van wetgeving.

Door de rationaliteit van een wet te toetsen, vormt de rechter zich een mening over de kwaliteit van het wetgevingsproces en de wet zelf als het product daarvan. Centraal staat daarbij de vraag of de wetgever zijn keuzes mede heeft gebaseerd op empirische gegevens en de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek.

Target group

Dit proefschrift is niet alleen interessant voor de (ervaren) bestuursrechtjurist, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie wetgever, rechter en bestuur.

Information about the author(s)

Louise van Heusden is verbonden aan het departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis van Tilburg Law School en werkzaam bij de kennisunit van de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij maakt deel uit van de deelredactie van het NTB en is vaste docent aan de Academie voor Wetgeving en overheidsjuristen. Haar rechtenstudie voltooide ze aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Product specifications

Author(s) L.A. van Heusden
ISBN Book 978-94-6212-699-2,#1 edition
ISBN Book 978-90-5189-949-8,#1 edition
Publication date 6 juli 2022
Number of pages 402 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting

Om de lokale democratie
 • Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek en Gerrit Voerman
Recht doorgronden
 • Ernst Hirsch Ballin
Transparantie en openbaarheid
 • A.W.G.J. Buijze, A. Drahmann, C.J. Wolswinkel, N.N. Bontje en E.C. Pietermaat
Commentaar & Context Wet open overheid
 • Mr. B.R. Boerboom, Mr. N.N. Bontje, Mr. I. Hasker, Dr. mr. J.P. Heinrich, Mr. E.C. Pietermaat, Mr. drs. F.J.H. van Tienen en Mr. D.I. van Weerden
Publieke taken en privaatrecht
 • mr. J.C.L. de Bruijn en mr. V.A. van Waarde