Regeldruk in het onderwijs

Regeldruk in het onderwijs
 • Een literatuuronderzoek naar het concept regeldruk en de aanpak ervan in het Nederlandse primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs
 • Author(s): Marlies Blesgraaf
 • ISBN Book: 978-94-6212-679-4, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-843-9, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 71,50
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 71,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Regeldruk is al decennialang een probleem waarmee zowel de overheid als schoolbestuurders, schoolleiders en leraren worstelen. Het abstracte begrip regeldruk verwijst in het dagelijks spraakgebruik globaal naar de omvangrijke regelgeving en het grote aantal administratieve verplichtingen die daaruit volgen. 

Er zijn talloze pogingen gedaan om regeldruk in het onderwijs te verminderen. In deze programma’s wordt regeldruk telkens weergegeven als de kosten van het naleven van regels. Als naar die kosten wordt gekeken, lijkt het alsof regeldruk afneemt. Helaas ervaren schoolbestuurders, schoolleiders en leraren in de praktijk eerder een toename van regeldruk. 

In deze studie onderzoekt Marlies Blesgraaf de aanpak van regeldruk, vooral van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze bespreekt de verschillende instrumenten die daarbij zijn ingezet en andere combinaties die van waarde zouden kunnen zijn. Blesgraaf analyseert de literatuur en onderzoekt welke factoren bijdragen aan regeldruk. Naast factoren die te maken hebben met de wettekst zelf, gaat het ook om factoren die te maken hebben met de context waarin een regel moet worden nageleefd en uitgevoerd en factoren met betrekking tot de persoon die dat moet doen. Het onderzoek biedt zo inzichten in het concept regeldruk die nuttig kunnen zijn bij de aanpak ervan in het onderwijs.

Information about the author(s)

Marlies Blesgraaf (1990) studeerde rechten, sociale aardrijkskunde en ecologie aan het University College Roosevelt in Middelburg. Daarna volgde zij de master Europees Recht in combinatie met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 2017 tot 2022 was zij als promovenda verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2022 startte zij als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Product specifications

Author(s) Marlies Blesgraaf
ISBN Book 978-94-6212-679-4,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-843-9,#1 edition
Publication date 13 mei 2022
Number of pages 558 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Uitleg van de Grondwet: Studenteneditie
 • Ernst Hirsch Ballin, Eric Janse de Jonge en Gert Jan Leenknegt
Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken
 • B. Roorda, J.G. Brouwer en A.E. Schilder
Spreken dat bondig is
 • Robert Sanders en Ernst van Win
Handboek tuchtrecht
 • R.L. Herregodts en M.L. Batting
Wetgeving internationaal privaatrecht 2022/2023
 • Prof. mr. F. Ibili, Mr. M.W.F. Bosters en Mr. B.F.P. Lhoëst