Samenwerken en regisseren

Samenwerken en regisseren
 • Complexe samenwerkingsprocessen
 • Author(s): J. Goedee en A. Entken
 • ISBN Book: 978-94-6236-905-4, #2 edition
 • ISBN Book: 978-94-6236-905-4, #2 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications
€ 40,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 37,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Samenwerken tussen professionals uit verschillende disciplines is noodzakelijk om complexe thema’s voor cliënten en burgers op te lossen. Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe complexe samenwerkingsprocessen efficiënt en effectief kunnen worden ingericht. Ook komen de succesfactoren voor complexe samenwerking stapsgewijs aan de orde. Aan de hand van een theoretisch conceptueel model en praktische voorbeelden wordt toegelicht hoe je vraaggericht kunt werken, borgen en monitoren. Ook zal duidelijk worden waarom het voor de samenwerkende organisaties en de cliënten van belang is om een onderscheid te maken tussen verschillende (keten) samenwerkingsvormen.

Wijzigingen de tweede druk
In de tweede druk gaan de auteurs dieper in op de circulariteit van vraag-gestuurd samenwerken: hoe kom je van data-analyse naar een geborgde en data-gedreven aanpak? De auteurs nemen u mee in deze route die loopt van analyseren, interpreteren en reflecteren, inrichten tot en met het (digitaal) borgen. Tevens wordt de relatie gelegd met (digitale) kwaliteitskaders (referentiemodellen) die gezamenlijk met professionals en cliënten worden ingericht. Deze kwaliteitskaders vormen het uitgangspunt voor casus- en procesregie en genereren data op basis waarvan professionals en cliënten in de gelegenheid worden gesteld effectieve (af)wegingen te maken over in te zetten interventies. 

Target group

Samenwerken en regisseren is een ‘must’ voor bestuurders en professionals die dagelijks te maken hebben met complexe thema’s waarvoor samenwerken over afdelings- en organisatiegrenzen heen nodig is. Tevens is dit boek bedoeld voor studenten Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen ter voorbereiding op de beroepspraktijk.

Information about the author(s)

Arnoud Entken, BSc. studeerde heao bedrijfsinformatica en heeft grondige ervaring als ICT-architect op het gebied van afdelings- en organisatie overstijgende (keten)samenwerking. Hij adviseert diverse organisaties in zowel de profit- als de non-profitsector en werkt als Chief Information Officer bij de organisatie Optimale Samenwerking. Arnoud is de grondlegger van het ICT-samenwerkingsplatform INKIS.

Prof. dr. John Goedee studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Hij bekleedde diverse directie- en programmamanagementfuncties in zowel de profit- als de non-profitsector. John begeleidt complexe samenwerkingsprocessen en onderzoek in zowel binnen- als buitenland. Hij is parttime verbonden aan de Universiteit van Tilburg als bijzonder hoogleraar Complexe Samenwerkingsprocessen en JADS (Jheronimus Academy of Data Science). 

Product specifications

Author(s) J. Goedee en A. Entken
ISBN Book 978-94-6236-905-4,#2 edition
ISBN Book 978-94-6236-905-4,#2 edition
Publication date 6 maart 2019
Number of pages 179 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen, Ketens en netwerken
Language Dutch

Also interesting

Openbaar bestuur en media
 • Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
Lessen uit crises en mini-crises 2019
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Wat het uitmaakt
 • Arie de Jong
Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?
 • Willem Bantema, Saskia Westers en Solke Munneke
Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw
 • Peter van Hoesel en Max Herold