Sancties voor burgers

Sancties voor burgers
 • Een bruikbaar instrument voor gedragsverandering?
 • Author(s): Timo Verlaat, Erik Bijleveld, Arne Meeldijk en Peter Berkhout
 • ISBN Book: 978-94-6236-242-0, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-177-5, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 27,50
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
€ 27,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Wat moet een overheidsinstantie doen als een burger een regel of wet overtreedt? Is het verstandig een straf op te leggen? Of is het effectiever om – zeker bij een eerste overtreding – een waarschuwing te geven?

In dit rapport zijn 51.848 WW-ontvangers gevolgd die niet hadden voldaan aan hun verplichtingen jegens UWV. Deze mensen kregen meestal een sanctie óf een waarschuwing. Maar wat voor effecten hebben deze maatregelen eigenlijk? Dit rapport laat zien dat men niet veel hoeft te verwachten van de corrigerende effecten van uitkeringssancties. Zo stimuleerden sancties mensen weliswaar om in het vervolg beter te voldoen aan de regels van UWV, maar niet om zich extra in te spannen bij het zoeken naar werk. Waarschuwingen zorgden wél voor extra inspanning bij het zoeken naar werk.

Overheidsinstanties doen er goed aan om te reflecteren op hun gebruik van waarschuwingen en sancties. Dit rapport biedt hierbij houvast.

Product specifications

Author(s) Timo Verlaat, Erik Bijleveld, Arne Meeldijk en Peter Berkhout
ISBN Book 978-94-6236-242-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-177-5,#1 edition
Publication date 9 november 2021
Number of pages 96 Pages
Series Handhaving en gedrag
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

ProHIC Book of Basics
 • Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan, and Marian Krom
Bestuurlijk verval in de semipublieke sector
 • Meike Bokhorst en Sjors Overman
Alarmbellen in het brein?
 • Félice van Nunspeet en Naomi Ellemers
Basisboek ProHIC
 • Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan en Marian Krom
Jeugdstrafrecht
 • Ido Weijers