Schade en risico

Schade en risico
  • Over de corrigerende en verdelende functie van het schadevergoedingsrecht
  • Author(s): A.Ch.H. Franken
  • ISBN Book: 978-94-6212-703-6, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-0011-152-3, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 95,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience. Embargo until 29-09-2022
€ 95,00
Readily available
Embargo until 29-09-2022
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Wat is schade? Wat vormt voordeel? Wat bedoelen we met schadetoerekening of voordeelstoerekening? Deze vragen staan centraal in dit boek. Het antwoord inventariseert de verschillende stappen die we in de praktijk doorlopen, zonder dat we dit altijd expliciet benoemen. Het expliciteren van wat een driestappenplan of drie vormen van risico blijkt te zijn, helpt de schadevergoedingsdiscussie.

Bijzondere aandacht gaat uit naar het onderscheid tussen gedragsnormen en verdelingsnormen. Aan gedragsnormen en verdelingsnormen liggen verschillende vormen van rechtvaardigheid ten grondslag: corrigerende-resp. verdelende rechtvaardigheid. Dit verschil is van invloed op zowel de vergoedingsgrondslag als de omvang van de schadevergoeding, de wijze van nakoming, het moment van ontstaan van de schadevergoedingsplicht, de inhoud van de schadehypothese, de inrichting van het partijdebat of de rol van de rechter.
Het duidelijk onderscheiden van gedragsnormen en verdelingsnormen vergemakkelijkt het beantwoorden van de indringende vragen over schade en voordeel die rijzen in de huidige tijd en maakt de motivering van oordelen daarover overtuigender.

Information about the author(s)

Stijn Franken is geboren in 1968 in Utrecht. Daar deed hij ook zijn eindexamen Gymnasium aan het St. Bonifatiuscollege. In 1992 behaalde hij zijn doctoraalexamen rechten aan Universiteit Leiden, gevolgd door een LL.M aan de University of London (Queen Mary & Westfield). Zijn militaire dienst vervulde hij als docent privaatrecht aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Op 1 mei 1994 begon hij als advocaat in Rotterdam bij NautaDutilh. Zijn aansprakelijkheids- en verzekeringsrechtpraktijk zette hij in 2001 voort bij NautaDutilh in Amsterdam, vanaf 2003 als partner. Stijn is redactielid van de tijdschriften Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade en Bedrijfsjuridische berichten, en bestuurslid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, als ook de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. In 2014 begon hij zijn promotieonderzoek als buitenpromovendus aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Sinds 2014 is Stijn docent verzekeringsrecht aan deze faculteit. Vanaf 2018 is hij hoofddocent van de Grotius cursus Onderneming en Aansprakelijkheid. Sinds 2021 is hij lid van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam.
 

Product specifications

Author(s) A.Ch.H. Franken
ISBN Book 978-94-6212-703-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-0011-152-3,#1 edition
Expected 29 september 2022
Embargo date 29 september 2022
Number of pages 472 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Aansprakelijkheidsrecht
Language Dutch

Also interesting