Schadevaststelling en tijd

Schadevaststelling en tijd
 • Author(s): M.R. Hebly
 • ISBN Book: 978-94-6290-672-3, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-536-0, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 58,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 58,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou hebben verkeerd zonder aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis. Vergoeding van schade vergt daarom vroeg of laat een oordeel omtrent de vraag in hoeverre schade is geleden. De gebeurtenis kan evenwel oorzaak zijn van allerlei feitelijke ontwikkelingen die zich gaandeweg ontvouwen met het verstrijken van de tijd. Dit boek handelt over de rol van de factor tijd bij vaststelling van schade, en gaat in op een aantal kernvragen: met welke feiten en omstandigheden moet de rechter rekening houden bij de vaststelling van schade, welk moment heeft voor zijn oordeel als beslissend te gelden, en hoe verhoudt een en ander zich tot andere leerstukken van schadevergoedingsrecht?

Dit boek bevat een analyse van het tijdselement in het schadevergoedingsrecht op beginsel- en begripsmatig niveau, gevolgd door een reeks deelstudies op vijf belangrijke deelterreinen: zaakschade, personenschade, winstderving, beleggingsschade en schade door rechtmatige overheidsdaad. De studie beoogt bij te dragen aan een grondiger begrip van het schadevergoedingsrecht en praktische inzichten te bieden voor hen die te maken krijgen met juridische vraagstukken van schade.

Information about the author(s)

Marnix Hebly is als universitair docent verbonden aan de Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam. Zijn interesse gaat uit naar het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

Product specifications

Author(s) M.R. Hebly
ISBN Book 978-94-6290-672-3,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-536-0,#1 edition
Publication date 3 mei 2019
Number of pages 362 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht
Language Dutch

Also interesting

Publiek privaatrecht
 • L.F.H. Enneking, M.R. Hebly en K.K.E.C.T. Swinnen
De rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao
 • C.M. Sandelowsky-Bosman, T. Liefaard, S.E. Rap en F.A.N.J. Goudappel
Cum Suis
 • M.P. Sombroek- van Doorm, W.H. van Boom, A. Ellian en J.P. van der Leun
Belangenrijk burgerlijk recht
 • S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek - Bart en I. Tillema