Secundaire victimisatie als probleem: Herstelrecht als oplossing?

Secundaire victimisatie als probleem: Herstelrecht als oplossing?
 • Een onderzoek naar de reikwijdte van secundaire victimisatie en herstelrecht in het straf-, civiel- en bestuursrecht in Nederland
 • Author(s): N.A. Elbers en I.M. Becx
 • ISBN Book: 978-94-6290-873-4, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-416-6, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 43,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 43,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit rapport gaat over twee actuele onderwerpen: secundaire victimisatie als probleem en herstelrecht als oplossing. Secundaire victimisatie houdt in dat mensen slachtoffer worden door de juridische procedure. Verschillende groepen slachtoffers worden in verband gebracht met secundaire victimisatie, zoals slachtoffers van seksueel geweld, migranten, maar ook letselschadeslachtoffers, artsen, veteranen. Deze slachtoffers worden opnieuw slachtoffer omdat ze niet worden geloofd, niet serieus worden genomen of onjuist worden bejegend door professionals in het recht en daardoor het vertrouwen in het recht verliezen of minder goed herstellen. Herstelrecht is een duurzame vorm van conflictoplossing waarbij principes als herstel van het leed, behoeften van rechtzoekenden, dialoog en wederzijds respect centraal staan.

Herstelrecht beoogt om mensen hun conflict samen in dialoog te laten oplossen. Binnen het strafrecht is er momenteel veel aandacht voor herstelrecht. Mediation in strafzaken wordt nu structureel gefinancierd door de overheid. Maar ook in het aansprakelijkheidsrecht, familierecht en bij de overheid is er steeds meer beweging in de richting van aandacht voor dialoog en immateriële behoeftes.

In het rapport wordt ook verslag gedaan van Europese netwerkactiviteiten rondom het voorkomen van secundaire victimisering van slachtoffers van seksueel geweld en het mogelijk bevorderen van herstel in het kader van toegang tot eerlijke schade vergoeding.

Het onderzoek is vernieuwend omdat het onderzoek verschillende rechtsgebieden betreft. De auteurs laten zien dat de problematiek van secundaire victimisatie niet alleen voorkomt in het strafrecht, maar ook in het civiel- en bestuursrecht. Denk in het bestuursrecht bijvoorbeeld aan de slachtoffers van de kindertoeslagenaffaire. De auteurs beargumenteren dat herstelrechtelijke principes kunnen voorkomen dat mensen last krijgen van een juridische procedure, niet alleen in het strafrecht maar ook in het civiel- en bestuursrecht. Herstelrechtelijke principes kunnen vormgegeven worden in gedragscodes en andere initiatieven.

Information about the author(s)

Het onderzoek werd verricht door Nieke Elbers en Iris Becx, werkzaam bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Vrije Universiteit Amsterdam, in het kader van een samenwerking binnen het Amster dam Law and Behavior Institute (A-LAB). Ze zijn begeleid door een interdisciplinaire begeleidingscommissie uit verschillende rechts gebieden: Arno Akkermans, Dick Allewijn, Jan Buitenhuis, Katrien Lauwaert en Sven Zebel.

Product specifications

Author(s) N.A. Elbers en I.M. Becx
ISBN Book 978-94-6290-873-4,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-416-6,#1 edition
Publication date 9 december 2020
Number of pages 110 Pages
Series Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Strafrecht
 • J.P. Cnossen en D.S. Jol
De weg naar het strafvonnis
 • Rob ter Haar en Gerlof Meijer
Bajesboek
 • Gerard de Jonge, Hettie Cremers en Judith Serrarens
Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften
 • C. Hofman, P.A.M. Mevis en P.A.M. Verrest
Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam
 • V.J.H. Mooren, P.A.M. Verrest en V.K. Boer