Slimme handhaving

Slimme handhaving
 • Een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de socialezekerheidswetgeving
 • Author(s): M.L.M. Hertogh, W.B. Bantema, Heleen Weyers, H.B. Winter en P. de Winter
 • Editorial board: M.L.M. Hertogh
 • ISBN Book: 978-94-6290-530-6, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-905-4, #1 edition
 • Year of publication: 2018
 • Product specifications
€ 36,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 36,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Met de actuele discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat staat ook de hand having in de sociale zekerheid hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Deze bundel doet verslag van de resultaten van een empirisch onderzoek naar hand having in de sociale zekerheid dat in de periode 2014-2018 is uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op basis van uitgebreide casestudies bij UWV en sociale dienst en een
landelijke enquête onder meer dan duizend uitkeringsgerechtigden wordt een nieuw perspectief op handhaving geïntroduceerd. Het onderzoek laat zien dat het nalevingsniveau in de sociale zekerheid niet zozeer is gebaat bij ‘meer’ handhaving, maar bij ‘slimmere’ handhaving. Anders gezegd, de effectiviteit van de handhaving in de sociale zekerheid wordt niet alleen bepaald door hardere of softere maatregelen, maar ook door de mate waarin de handhavingsstijl is afgestemd op de specifieke achtergronden en verwachtingen van de uitkeringsgerechtigde.

Target group

Dit boek is bestemd voor handhavers, beleidsmakers en onderzoekers die zich bezighouden met handhaving en naleving in de sociale zekerheid.

Product specifications

Author(s) M.L.M. Hertogh, W.B. Bantema, Heleen Weyers, H.B. Winter en P. de Winter
Editorial board M.L.M. Hertogh
ISBN Book 978-94-6290-530-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-905-4,#1 edition
Publication date 25 juni 2018
Number of pages 130 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Bestuurskunde algemeen, Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Arbeidswet- en regelgeving
 • De Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS)
Goed geschoold
 • Bram Verhulst
Met andere ogen
 • Hans Bosselaar
Beleidsevaluatie in theorie en praktijk
 • Peter van der Knaap, Valérie Pattyn en Dick Hanemaayer
Leren loslaten
 • Sandra van Thiel