Sluipend gif

Sluipend gif
  • Een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit
  • Author(s): Jerôme Lam, Ronald van der Wal en Nicolien Kop
  • ISBN Book: 978-94-6236-811-8, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-6274-802-6, #1 edition
  • Year of publication: 2017
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 42,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 42,50
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Ondermijning is inmiddels een gevestigd begrip in de misdaadbestrijding. Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van de open samenleving aan. Het is niet nieuw, al doet de vele publiciteit voor dit fenomeen dat soms wel denken. Ondermijning en de effecten daarvan zijn ook niet altijd goed zichtbaar. Herkenning vergt een zekere mate van bewustwording. De aanpak van ondermijning is niet alleen aan politie en justitie voorbehouden. Veel meer is een integrale aanpak gewenst waarbij alle mogelijke ketenpartners in stelling kunnen worden gebracht en waarbij er sprake is van een combinatie van strafrechtelijke, bestuurlijke, financiële en/of sociale maatregelen. Er is dan ook beslist geen sprake van een eenduidige aanpak. De aanpak van ondermijning vereist vooral creativiteit en samenwerking.

Dit boek geeft een inkijk in de wereld van de ondermijning en de aanpak hiervan. Het begint met een historische beschrijving hoe het fenomeen ondermijning zich de voorbije decennia heeft ontwikkeld en wat de verschillende effecten zijn op de samenleving. Vervolgens staat het uitgebreid stil bij de actuele aanpak van ondermijning. Welke obstakels komt men daar tegen en hoe kunnen deze worden weggeruimd? Aan de hand van tien uiteenlopende casussen schetst het een beeld van die aanpak. Het boek sluit af met een reeks van next practices, die handvatten bieden voor een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Product specifications

Author(s) Jerôme Lam, Ronald van der Wal en Nicolien Kop
ISBN Book 978-94-6236-811-8,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-802-6,#1 edition
Publication date 12 januari 2018
Number of pages 252 Pages
Series Onderzoeksreeks Politieacademie
Brand Boom criminologie
Subject(s) Bestuurskunde algemeen, Criminologie, Veiligheid
Language Dutch

Also interesting

Het dodelijke dienstwapen
  • Julia Teunissen, Lotte Nietzman, Jo-Anne Kramer, Petra I. Verstrepen, Melinda E. Zwanenburg, André W.E.A. De Zutter, Ricardo Nieuwkamp en Peter J. van Koppen