Socialezekerheidsrecht in kort bestek

Socialezekerheidsrecht in kort bestek
 • Author(s): S. Klosse en G. Vonk
 • ISBN Book: 978-94-6290-769-0, #3 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 30,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for us and our suppliers, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit inleidende boek over het socialezekerheidsrecht is bedoeld als een eerste kennismaking met dit rechtsgebied. Het is systematisch en breed opgezet. De nadruk ligt op de structuur van het stelsel. Er zijn voorbeelden opgenomen en er wordt verwezen naar de relevante wetsbepalingen. Elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting. Na twee inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna komen in vier hoofdstukken re-integratie, handhaving en het internationale socialezekerheidsrecht aan bod.

Target group

Het boek is geschreven voor studenten hbo-rechten en SJD. 

Information about the author(s)

Prof. dr. S. Klosse is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit 
van Maastricht.
Prof. dr. G.J. Vonk is hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.

Product specifications

Author(s) S. Klosse en G. Vonk
ISBN Book 978-94-6290-769-0,#3 edition
Publication date 10 maart 2021
Number of pages 178 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht in kort bestek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Discriminatie in arbeid
 • P.C. Vas Nunes
De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving
 • Ernst Hirsch Ballin, Teun Jaspers, André Knottnerus en Harriet Vinke
Socialezekerheidsrecht begrepen
 • mr. H.C. Geugjes en mr. K.U.J. Hopman
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn