Socialezekerheidsrecht in kort bestek

Socialezekerheidsrecht in kort bestek
 • Author(s): S. Klosse en G. Vonk
 • ISBN Book: 978-94-6290-769-0, #3 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
ca. € 30,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 10 maart 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit inleidende boek over het socialezekerheidsrecht is bedoeld als een eerste kennismaking met dit rechtsgebied. Het is systematisch en breed opgezet. De nadruk ligt op de structuur van het stelsel. Er zijn voorbeelden opgenomen en er wordt verwezen naar de relevante wetsbepalingen. Elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting. Na twee inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna komen in vier hoofdstukken re-integratie, handhaving en het internationale socialezekerheidsrecht aan bod.

Target group

Het boek is geschreven voor studenten hbo-rechten en SJD. 

Product specifications

Author(s) S. Klosse en G. Vonk
ISBN Book 978-94-6290-769-0,#3 edition
Expected 10 maart 2021
Number of pages 178 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht in kort bestek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Socialezekerheidsrecht begrepen
 • mr. H.C. Geugjes en mr. K.U.J. Hopman
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn
25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR
 • mr. dr. S.F.H. Jellinghaus, mr. R.J.M. Hampsink, mr. E. Unger en mr. P.A.M. Witteveen
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Sjef de Laat, Leopold Holtus, Ribca van Wijngaarden en Bas Westerhout