Spreekt het recht tot iedereen?

Spreekt het recht tot iedereen?
  • Hoe de functionaliteit van het strafvonnis kan worden vergroot
  • Author(s): Geerke van der Bruggen, Henk Pander Maat en Leonie van Lent
  • ISBN Book: 978-94-6212-680-0, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-90-5189-844-6, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 35,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 35,00
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Beslissingen van strafrechters hebben grote gevolgen voor verdachten, slachtoffers en andere betrokkenen, maar kunnen ook grote maatschappelijke impact hebben. Daarom moet het strafvonnis openbaar zijn en moet de genomen beslissing worden gemotiveerd. Toch blijkt de tekst van het strafvonnis vaak moeilijk te begrijpen voor mensen die niet thuis zijn in het (straf)recht. Dat wordt al vele jaren als probleem beschouwd, ook binnen de Rechtspraak.

Inmiddels zijn er verschillende inspanningen geleverd om strafvonnissen begrijpelijker te maken voor burgers, maar die hebben tot nu toe nog niet echt tot verbetering geleid. De vraag is dan ook of het wel mogelijk is om strafvonnissen begrijpelijker te maken voor een groot publiek, en zo ja, hoe zo’n begrijpelijk strafvonnis er dan uit zou moeten zien.

Die vraag beantwoorden tekstwetenschappers Geerke van der Bruggen en Henk Pander Maat en rechtswetenschapper Leonie van Lent in dit boek. De auteurs voeren eerst een functionele analyse van het strafvonnis uit en komen zo tot een aantal eisen waaraan de tekst moet voldoen om functioneel te zijn voor alle beoogde lezers. Vervolgens laten zij met een case study zien dat de tekst van een standaardstrafvonnis niet alleen de leek, maar óók de jurist slecht bedient. Om de tekst functioneler te maken voor alle lezers stellen de auteurs diverse tekstingrepen voor, die zij tot slot illustreren met een herschrijving van het geanalyseerde strafvonnis.

Product specifications

Author(s) Geerke van der Bruggen, Henk Pander Maat en Leonie van Lent
ISBN Book 978-94-6212-680-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-844-6,#1 edition
Publication date 25 april 2022
Number of pages 129 Pages
Series Montaigne reeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting