Stoomwals en wegbereider: hoe Europa ons aansprakelijkheidsrecht beïnvloedt

Stoomwals en wegbereider: hoe Europa ons aansprakelijkheidsrecht beïnvloedt
  • Author(s): K.J.O. Jansen
  • ISBN Book: 978-94-6212-670-1, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-90-5189-724-1, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 27,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 27,50
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Op 14 januari 2022 sprak Kasper Jansen ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht aan Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn inaugurele rede uit. In zijn rede gaat Jansen in op de veranderingen die het aansprakelijkheidsrecht onder invloed van Europa doormaakt. Hij bespreekt zowel de invloed van het EU-recht als die van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Jansen laat zien dat Europa leidt tot een opkomst van ‘publieke tendensen’ in het aansprakelijkheidsrecht. Hij betoogt dat wij ons hiervan bewust moeten zijn, omdat die tendensen kansen bieden, maar ook risico’s. Europa kan in zijn blindheid voor het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht een wegbereider zijn, die ons aansprakelijkheidsrecht verrijkt met nieuwe inzichten, maar ook een stoomwals, die ons aansprakelijkheidsrecht iets aan flexibiliteit en verfijning ontneemt. Door Europese regels een plaats te geven binnen het spectrum publiek-privaat, kunnen wij volgens Jansen beter blootleggen hoe Europa ons aansprakelijkheidsrecht beïnvloedt en wat wij daarvan zouden moeten vinden. 

Information about the author(s)

Kasper Jansen (1982) promoveerde in 2012 in Leiden op het proefschrift ‘Informatieplichten’. Hij doet vooral onderzoek op het gebied van het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.

Product specifications

Author(s) K.J.O. Jansen
ISBN Book 978-94-6212-670-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-724-1,#1 edition
Publication date 21 maart 2022
Number of pages 38 Pages
Series Erasmus Law Lectures
Brand Boom juridisch
Subject(s) Aansprakelijkheidsrecht
Language Dutch

Also interesting