Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam

Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam
 • Een onderzoek naar de geëiste en opgelegde straffen in vuurwapenbezit-zaken in Rotterdam
 • Author(s): V.J.H. Mooren, P.A.M. Verrest en V.K. Boer
 • ISBN Book: 978-94-6212-701-2, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-964-1, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 32,50
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 32,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De Erasmus Universiteit heeft in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam onderzoek verricht naar de straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam. Aanleiding voor het onderzoek was het toegenomen vuurwapengeweld in de stad. Het OM wilde onderzoek laten verrichten naar de sancties voor vuurwapenbezit, en naar eventuele verbeteringen die in het strafvorderingsbeleid van het OM mogelijk zouden zijn.

In het onderzoek zijn vonnissen van de rechtbank Rotterdam geanalyseerd in de periode 2016-2020 in zaken waarin verdachten voor verboden vuurwapenbezit zijn veroordeeld. Het ging in totaal om 228 zaken.

Allereerst is naar de strafeis en de strafoplegging in zaken van vuurwapenbezit gekeken. Wat zijn de gemiddelde straffen, wat is de meest voorkomende straf, welke trends zijn er in de strafeis en strafoplegging waarneembaar? Interessant is de invloed van de strafvorderingsrichtlijn van het OM en de – onlangs gewijzigde LOVS-oriëntatiepunten die de rechter als ijkpunt heeft voor bepaling van de straf. Vervolgens is ingezoomd op de motivering van straffen: welke elementen betrekt de rechter bij de straftoemeting voor verboden vuurwapenbezit?

Ten slotte is door middel van interviews en literatuuronderzoek antwoord gezocht op de vraag welke verbeteringen mogelijk zouden zijn in het strafvorderingsbeleid van het OM ten aanzien van vuurwapenbezit. Het blijkt in de praktijk best een uitdaging om tot betekenisvolle straffen te komen voor daders van vuurwapenbezit. De onderzoekers doen in dat verband een aantal concrete aanbevelingen.

Product specifications

Author(s) V.J.H. Mooren, P.A.M. Verrest en V.K. Boer
ISBN Book 978-94-6212-701-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-964-1,#1 edition
Publication date 8 juni 2022
Number of pages 133 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Strafrecht
 • J.P. Cnossen en D.S. Jol
De weg naar het strafvonnis
 • Rob ter Haar en Gerlof Meijer
Bajesboek
 • Gerard de Jonge, Hettie Cremers en Judith Serrarens
Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften
 • C. Hofman, P.A.M. Mevis en P.A.M. Verrest
Opstellen over menselijkheid in het strafrecht
 • Sam van den Akker, Alrik de Haas, Ferry de Jong en Theo de Roos