Strafrecht en publieke opinie

Strafrecht en publieke opinie
 • Een onderzoek naar de relatie tussen de strafrechtspleging en het publiek, met bijzondere aandacht voor het Openbaar Ministerie
 • Author(s): L. Noyon
 • ISBN Book: 978-94-6290-978-6, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 79,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Embargo until 03-11-2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Burgerraadplegingen door het Openbaar Ministerie, actievere voorlichting en uitspraken in ‘klare taal’: initiatieven gericht op verbetering van de relatie tussen de strafrechtspleging en het publiek zijn er te over. Dit is niet verwonderlijk, nu vaak wordt aangenomen dat deze relatie onder hoogspanning staat. Burgers vinden de straffen maar laag en rechters zijn te ver verwijderd van de burger, is de veelgehoorde gedachte.

Dit onderzoek probeert antwoorden te geven op vragen die in dit verband rijzen. Waarop is de veronderstelling dat de relatie tussen het publiek en de strafrechtspleging zo problematisch is, eigenlijk gebaseerd? Waarop stoelt de gedachte dat de in de praktijk ontplooide initiatieven deze relatie zouden kunnen verbeteren? Wat kan er beter in de relatie tussen het strafrecht en het publiek? En wat verstaan we in dit verband precies onder ‘beter’?

Om deze vragen te beantwoorden worden in dit onderzoek empirische en normatieve gezichtspunten gecombineerd. Het bevat een theoretische analyse van begrippen als ‘publieke opinie’ en ‘legitimiteit’ en een kritische bespreking van bestaand onderzoek. Daarnaast wordt aan de hand van twee deelstudies onderzocht hoe het Openbaar Ministerie in dialoog treedt met de publieke opinie. Het onderzoek resulteert in een concreet beoordelingskader voor op de publieke opinie gericht handelen van actoren in de strafrechtspleging en besluit met enkele aanbevelingen aan politiek, strafrechtspraktijk en wetenschap.

Information about the author(s)

Lucas Noyon behaalde de bachelors Algemene Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid (beide cum laude) en de masters Strafrecht (cum laude) en Criminologie. Begin 2015 werd aangesteld als promovendus aan de Universiteit Leiden. Daar werkte hij zes jaar aan dit proefschrift en verzorgde hij onderwijs. Na afronding van zijn proefschrift is hij in dienst getreden als wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden.

Product specifications

Author(s) L. Noyon
ISBN Book 978-94-6290-978-6,#1 edition
Publication date 19 augustus 2021
Embargo date 3 november 2021
Number of pages 524 Pages
Series E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen
 • Kees van den Bos, Lisa Ansems, Marie-Jeanne Schiffelers, Senna Kerssies en Joep Lindeman
In onderlinge samenhang
 • Judit Altena, Jelle Cnossen, Jan Crijns, Pauline Schuyt en Jeroen ten Voorde
Wetgeving Arubaans straf- en strafprocesrecht
 • G. Pesselse en R. Bonnevalle-Kok