Strafrecht, psychiatrie en de menselijke conditie

Strafrecht, psychiatrie en de menselijke conditie
 • Bespiegelingen van Antoine Mooij over menselijke verantwoordelijkheid en de waarden van de moderniteit
 • Author(s): Antoine Mooij
 • Editorial board: Ferry de Jong
 • ISBN Book: 978-94-6212-659-6, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-463-9, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications
ca. € 65,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 15 februari 2022
ca. € 65,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 15 februari 2022
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De mens is een gespleten wezen. Sinds de moderniteit kan de mens zich niet langer schikken naar een algemeen geldig geachte, goddelijke of natuurlijke orde. De moderniteit heeft de mens op zichzelf teruggeworpen en precies daardoor geconstitueerd als autonoom subject dat zélf verantwoordelijk is voor het beeld dat het zich van de werkelijkheid vormt en voor de vormgeving van het eigen leven. Intussen kenmerkt onze laatmoderne samenleving zich door een sterke en eenzijdige gerichtheid op de instrumentele beheersing van de werkelijkheid. Die gerichtheid manifesteert zich ook binnen het strafrecht. In het risicostrafrecht tekent zich een tendens af tot reductie van de delinquent tot het gevaar dat op grond van uitwendige maatstaven wordt verondersteld van hem uit te gaan. De aan de moderniteit ten grondslag liggende waardenoriëntatie lijkt daarmee uit het lood geslagen.

Tegen de tendens tot verabsolutering van de waarden van instrumentaliteit en maakbaarheid heeft Antoine Mooij steeds onvermoeibaar aandacht gevraagd voor de waarden van subjectiviteit, interioriteit en voor het menselijk tekort, die evenzeer onderdeel zijn van de mensbeschouwing van de moderniteit. Zijn in deze bundel samengebrachte beschouwingen leggen daarvan indringend getuigenis af. Dit boek bevat tweeëntwintig eerder gepubliceerde teksten die handelen over het strafrecht, de forensische psychiatrie en de daaraan ten grondslag liggende mens- en maatschappijbeelden. De bijdragen worden voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk van Ferry de Jong dat een introductie biedt tot het filosofische gedachtegoed van Antoine Mooij.

Information about the author(s)

Antoine Mooij is filosoof, psychiater en psychoanalyticus. Hij is emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk, met name de forensische psychiatrie, Universiteit Utrecht.

Verantwoordelijk voor samenstelling en redactie van het boek en voor het inleidende hoofdstuk is Ferry de Jong, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht.

Product specifications

Author(s) Antoine Mooij
Editorial board Ferry de Jong
ISBN Book 978-94-6212-659-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-463-9,#1 edition
Expected 15 februari 2022
Number of pages 482 Pages
Series Willem Pompe Instituut
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

'U bent niet tot antwoorden verplicht, maar…'
 • Anna Pivaty, Peggy ter Vrugt, Dorris de Vocht, Hannah Hübner en Ruben Knehans
Jeugdstrafrecht
 • Ido Weijers
Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen
 • Kees van den Bos, Lisa Ansems, Marie-Jeanne Schiffelers, Senna Kerssies en Joep Lindeman