Surinaams bestuursrecht

Surinaams bestuursrecht
  • Author(s): Magda R. Hoever-Venoaks en Leo J.A. Damen
  • ISBN Book: 978-94-6290-894-9, #3 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications
ca. € 52,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 19 april 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Dit (studie)boek behandelt de belangrijkste algemene vraagstukken van het Surinaamse bestuursrecht (vroeger: administratief recht). Het Surinaamse bestuursrecht is nog sterk gebaseerd op de dogmatiek van het Nederlandse bestuursrecht. Daarom combineert het boek de dogmatiek van het Surinaamse en het Nederlandse bestuursrecht. Voorop staat natuurlijk het Surinaamse bestuursrecht. De Nederlandse dogmatiek is zoveel mogelijk ‘gesurinamiseerd’.

De auteurs hopen met het boek de lezer aan te zetten tot een beter begrip van het bestuursrecht en zo bij te dragen tot een systematisch denken over een adequate toepassing en ontwikkeling van het Surinaamse bestuursrecht. Dit kan bijdragen aan een beter functionerend openbaar bestuur waarvan de hele samenleving kan profiteren. Zonder adequaat bestuursrecht is het openbaar bestuur voor burgers geen lust, maar vooral een last. 

Het boek kan ook bijdragen aan de realisatie van een Surinaamse Algemene wet bestuursrecht. Daarvoor moet eerst het geldende bestuursrecht zo goed mogelijk in beeld worden gebracht.

Target group

Het boek is geschikt voor universitaire studenten en onmisbaar voor praktijkjuristen. 

Information about the author(s)

Mr. dr. Magda R. Hoever-Venoaks is tot augustus 2013 als lector Bestuursrecht verbonden geweest aan de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (studierichting Rechten) aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Prof. mr. dr. Leo J.A. Damen is emeritus hoogleraar Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij redacteur van het jurisprudentietijdschrift AB (Administratiefrechtelijke beslissingen) en adviseur bij STIJL advocaten in Amsterdam.

 

Product specifications

Author(s) Magda R. Hoever-Venoaks en Leo J.A. Damen
ISBN Book 978-94-6290-894-9,#3 edition
Expected 19 april 2021
Number of pages 701 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting