Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG

Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG
 • met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG, Wbp en Richtlijn 95/46/EG (tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, Kamerstukken, jurisprudentie
 • Editorial board: J.M.A. Berkvens en C.M. Jakimowicz
 • ISBN Book: 978-94-6290-665-5, #3 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 88,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (AVG). De AVG wordt nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Organisaties moeten voldoen aan de rechtstreeks werkende AVG en de aanvullende bepalingen uit de UAVG.

Dit boek is een ‘toolkit’, vervaardigd om eenvoudig te kunnen schakelen tussen de AVG, de UAVG, Richtlijn 95/46/EG en de Wbp. Tussen de Nederlandse en de Engelse tekst. Tussen de bepalingen van de AVG, de meest relevante jurisprudentie en de meest relevante adviezen van EDPB, Article 29  Working  Party  en  de  Autoriteit  Persoonsgegevens  (beleidsregels  en  casuïstiek).  En  met toelichtingen uit de Kamerstukken en de overwegingen uit de AVG.

De kern van het boek is een geïntegreerde presentatie van de AVG met de UAVG. Bij elk artikel van de AVG wordt steeds de bijbehorende tekst van de UAVG opgenomen. Per artikel wordt ook geïntegreerd de toelichting (de tekst van de overwegingen uit de preambule van de AVG en de Kamerstukken) opgenomen. In de kantlijn wordt op overzichtelijke wijze verwezen naar de corresponderende bepalingen uit de Richtlijn 95/46/EG en de Wbp. Tevens zijn per artikel van de AVG verwijzingen opgenomen naar de meest relevante jurisprudentie, adviezen van de EDPB, de Article 29 Working Party en beleidsregels en casuïstiek van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naast de geïntegreerde tekst bevat het boek ook:
–  de  gespiegelde  geactualiseerde  Nederlandse  en  Engelse  tekst  van  de  Verordening  (EU)  2016/679 (AVG);
–   de actuele Nederlandse en Engelse tekst van de UAVG met  parlementaire geschiedenis;
–   de aanpassingswet en het aanpassingsbesluit AVG;
– de gespiegelde Nederlandse en Engelse tekst van de Richtlijn 95/46/EG;
– de tekst van de Wbp;
–  een overzicht van de adviezen van de EDPB en de Article 29 Working Party;
–  een overzicht van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens;
–  een uitgebreide AVG-verwijstabel: de tabel verwijst per artikel of artikellid van de AVG naar de bijbehorende bepalingen uit de UAVG, naar de corresponderende onderdelen van de toelichting op de AVG (preambules), de corresponderende bepalingen uit Richtlijn 95/46/EG en Wbp, naar de meest relevante adviezen van de EDPB en de Article 29 Working Party en naar de meest relevante beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens;
–   diverse andere verwijstabellen (o.a.: Wbp -> AVG en UAVG -> AVG);
–  een chronologisch en een systematisch jurisprudentieregister;
–  een chronologisch en een systematisch register van casuïstiek van de Autoriteit Persoons-gegevens (vanaf 1997);
–   een trefwoordenregister.

Met deze uitgave beschikt u op overzichtelijke wijze over alle relevante informatie.

De teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari 2020.

Product specifications

Editorial board J.M.A. Berkvens en C.M. Jakimowicz
ISBN Book 978-94-6290-665-5,#3 edition
Publication date 17 april 2020
Number of pages 1552 Pages
Series Tekstuitgaven
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Tussen toets en bestuur
 • P.J.J. Zoontjens en H.J.M. van Berkel
Rechtstheorie en praktijk – een liber amicorum
 • Bald de Vries, Elaine Mak, Lukas van den Berge, Thomas Riesthuis, Jet Tigchelaar, Jeroen Kiewiet, Susanne Burri en Thijs de Sterke
Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies
 • Catrien Bijleveld, Arno Akkermans, Marijke Malsch, Bert Marseille en Monika Smit
Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem
 • A.J. Akkermans, G. de Groot en A.T. Marseille