Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG

Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG
 • met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG, Wbp en Richtlijn 95/46/EG (tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, Kamerstukken, jurisprudentie
 • Editorial board: J.M.A. Berkvens en C.M. Jakimowicz
 • ISBN Book: 978-94-6290-665-5, #3 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 66,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 17 april 2020
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (AVG). De AVG wordt nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Organisaties krijgen te maken met de rechtstreeks werkende AVG en met de aanvullende bepalingen uit de UAVG.

Dit boek is een ‘toolkit’, vervaardigd om eenvoudig te kunnen schakelen tussen de AVG, de UAVG, Richtlijn 95/46/EG en de Wbp. Tussen de Nederlandse en de Engelse tekst. Tussen de bepalingen van de AVG, de meest relevante jurisprudentie en de meest relevante adviezenvan Article 29 Working Party en Autoriteit Persoonsgegevens (beleidsregels AP). En met toelichtingen uit de Kamerstukken en de overwegingen uit de AVG.

De kern van het boek bevat een geïntegreerde presentatie van de AVG met de UAVG. Bij elk artikel van de AVG wordt steeds de bijbehorende tekst van de UAVG opgenomen. Per artikel wordt ook geïntegreerd de toelichting (de tekst van de overwegingen uit de preambule van de AVG en de Kamerstukken) opgenomen. In de kantlijn wordt op overzichtelijke wijze verwezen naar de corresponderende bepalingen uit de Richtlijn 95/46/EG en de Wbp. Tevens zijn per artikel van de AVG verwijzingen opgenomen naar de meest relevante jurisprudentie, adviezen van de Article 29 Working Party en beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naast de geïntegreerde tekst bevat het boek ook:
– de gespiegelde Nederlandse en Engelse tekst van de Verordening (EU) 2016/679 (AVG);
– de tekst van de UAVG (de versie als aangeboden aan Eerste Kamer), de MvT, de nota naar aanleiding van het verslag (NaV), de beide nota’s van wijziging en de aangenomen amendementen;
– de gespiegelde Nederlandse en Engelse tekst van de Richtlijn 95/46/EG;
– de tekst van de Wbp;
– een overzicht van de adviezen van de Article 29 Working Party;
– een overzicht van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens;
– een uitgebreide AVG-verwijstabel: de tabel verwijst per artikel of artikellid van de AVG naar de bijbehorende bepalingen uit de UAVG, naar de corresponderende onderdelen van de toelichting op de AVG (preambules), de  corresponderende bepalingen uit Richtlijn 95/46/ EG en Wbp, naar de meest relevante adviezen van de Article 29 Working Party en naar de meest relevante beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens;
– diverse andere verwijstabellen (Wbp -> AVG en AVG -> NaV);
– een chronologisch en een systematisch jurisprudentieregister;
– een trefwoordenregister.

Met deze uitgave beschikt u op overzichtelijke wijze over alle relevante informatie.

Product specifications

Editorial board J.M.A. Berkvens en C.M. Jakimowicz
ISBN Book 978-94-6290-665-5,#3 edition
Expected 17 april 2020
Number of pages 1552 Pages
Series Tekstuitgaven
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie
 • prof. mr. E. Bauw, mr. J. Biezenaar en mr. J. van Mourik
Wetgeving Jeugdrecht
 • J. uit Beijerse
Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021
 • Prof. mr. F. Ibili, Mr. M.W.F. Bosters en Mr. B.F.P. Lhoëst