Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG

Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG
  • met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG, Wbp en Richtlijn 95/46/EG (tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, Kamerstukken, jurisprudentie
  • Editorial board: Jan Berkvens en Cathérine Jakimowicz
  • ISBN Book: 978-94-6212-713-5, #4 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 104,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (AVG). De AVG wordt nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Dit boek is een ‘toolkit’, vervaardigd om eenvoudig te kunnen schakelen tussen de AVG, de UAVG, Richtlijn 95/46/EG en de Wbp. Tussen de Nederlandse en de Engelse tekst. Tussen de bepalingen van de AVG, de meest relevante jurisprudentie en de meest relevante adviezen van EDPB, Article 29 Working Party en de Autoriteit Persoonsgegevens (beleidsregels en casuïstiek). En met toelichtingen uit de Kamerstukken en de overwegingen uit de AVG.

De kern van het boek is een geïntegreerde presentatie van de AVG met de UAVG. Bij elk artikel van de AVG wordt steeds de bijbehorende tekst van de UAVG opgenomen. Per artikel wordt ook geïntegreerd de toelichting (de tekst van de overwegingen uit de preambule van de AVG en de Kamerstukken) opgenomen. In de kantlijn wordt op overzichtelijke wijze verwezen naar de corresponderende bepalingen uit de Richtlijn 95/46/EG en de Wbp. Tevens zijn per artikel van de AVG verwijzingen opgenomen naar de meest relevante jurisprudentie, adviezen van de EDPB, de Article 29 Working Party en beleidsregels en casuïstiek van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naast de geïntegreerde tekst bevat het boek ook:
– de geactualiseerde Nederlandse en Engelse tekst van de Verordening (EU) 2016/679 (AVG); aangevuld met EU model-clauses (uitbesteding algemeen en doorgifte);
– de actuele Nederlandse en Engelse tekst van de UAVG met parlementaire geschiedenis;
– de Nederlandse en Engelse tekst van de Richtlijn 95/46/EG;
– de tekst van de Wbp;
– een overzicht van de adviezen van de EDPB en de Article 29 Working Party;
– een overzicht van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens;
– een uitgebreide AVG-verwijstabel: de tabel verwijst per artikel of artikellid van de AVG naar de bijbehorende bepalingen uit de UAVG, naar de corresponderende onderdelen van de toelichting op de AVG (preambules), de corresponderende bepalingen uit Richtlijn 95/46/ EG en Wbp, naar de meest relevante adviezen van de EDPB en de Article 29 Working Party en naar de meest relevante beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens;
– diverse andere verwijstabellen (o.a.: Wbp > AVG en UAVG > AVG);
– een chronologisch en een systematisch jurisprudentieregister;
– een chronologisch en een systematisch register van casuïstiek van de Autoriteit Persoonsgegevens;
– wetgevingsadviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens (chronologisch en alfabetisch register);
– een uitgebreide tabel met wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen;
– een selectie uit relevante delen van de Telecommunicatiewet;
– een trefwoordenregister op de geïntegreerde tekst van Deel 1.

Met deze uitgave beschikt u op overzichtelijke wijze over alle relevante informatie.

De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juli 2022.

Information about the author(s)

Jan Berkvens is emeritus hoogleraar recht en informatica aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Cathérine Jakimowicz is advocaat bij SteensmaEven, Rotterdam.

Product specifications

Editorial board Jan Berkvens en Cathérine Jakimowicz
ISBN Book 978-94-6212-713-5,#4 edition
Publication date 22 september 2022
Number of pages 1641 Pages
Series Tekstuitgaven
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting