Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

 • Author(s): prof. mr. G. de Groot en mr. P.E. Ernste
 • ISBN Book: 978-94-6290-689-1, #3 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-216-7, #3 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications
€ 44,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 44,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze luidt na de inwerkingtreding van onderdelen van de in 2016 vastgestelde KEI‑wetgeving en de in 2019 vastgestelde Spoedwet KEI.

Er zijn twee versies van het Eerste Boek opgenomen: de versie die geldt in civiele procedures in feitelijke instanties en de verzoekschriftprocedure in cassatie, en de versie die geldt in de vorderingsprocedure in cassatie. Beide versies gaan vergezeld van de bijbehorende tekst van de Wet griffierechten burgerlijke zaken.

Verder is in deze bundel het ‘Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht’ opgenomen en de Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Wetteksten die zijn gewijzigd ten opzichte van de tot 2016 geldende wetgeving zijn voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door inwerkingtreding van onderdelen van de KEI-wetten en de Spoedwet KEI zijn gewijzigd. Voor het gebruiksgemak is de wettekst van margewoorden voorzien. Aan de geconsolideerde teksten gaat een beknopte inleiding op hoofdlijnen vooraf. Daarin worden thematisch de belangrijkste veranderingen aangestipt.

Met deze tekstuitgave kunt u gemakkelijk vertrouwd raken met de geldende wettelijke voorschriften voor uiteenlopende civiele procedures en met de regelgeving over digitaal procederen.

Product specifications

Author(s) prof. mr. G. de Groot en mr. P.E. Ernste
ISBN Book 978-94-6290-689-1,#3 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-216-7,#3 edition
Publication date 12 september 2019
Number of pages 564 Pages
Series Tekstuitgaven
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht
Language Dutch

Also interesting

LSA Revisited: Welke lessen zijn er nog te leren?
 • T. Hartlief, A. Kolder, R. Rijnhout, A.J. Verheij, M.R. Hebly, R.P. Wijne en M.L.F.F. Schröder
Privaatrecht en markt
 • W.H. van Boom
Geen loterij zonder nieten
 • C.M.D.S. Pavillon