Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
  • Geconsolideerde tekst NOW, inclusief NOW 1.0 en NOW 2.0, toelichtingen, parlementaire stukken en Q&A
  • Author(s): A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds en F.M. Dekker
  • ISBN Book: 978-94-6290-833-8, #2 edition
  • ISBN E-Book: 978-90-5931-439-9, #2 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 19,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 19,50
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Op 26 juni 2020 is de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2) in werking getreden. De NOW 2 stelt ondernemingen met een omzetverlies van 20% of meer in de gelegenheid subsidie aan te vragen als tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten gedurende de viermaandsperiode van juni t/m september 2020.

De NOW 2 is de opvolger van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1), die op 2 april 2020 in werking trad als vervanger van de Regeling werktijdverkorting. De NOW 1 voorziet in een tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten gedurende de driemaandsperiode van maart t/m mei 2020. De NOW 1 is inmiddels viermaal gewijzigd.

Dit boek bevat de geconsolideerde, actuele teksten van de NOW 1 en de NOW 2 en de bijbehorende toelichtingen. Ook bevat dit boek een Q&A van de Rijksoverheid.

Deze uitgave is behulpzaam voor wie zich in de NOW-regelgeving wil verdiepen en in de praktijk met de NOW 1 of de NOW 2 te maken heeft.

Product specifications

Author(s) A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds en F.M. Dekker
ISBN Book 978-94-6290-833-8,#2 edition
ISBN E-Book 978-90-5931-439-9,#2 edition
Publication date 24 juli 2020
Number of pages 236 Pages
Series Tekstuitgaven
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting