Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
 • Geconsolideerde tekst NOW, inclusief NOW 1.0 en NOW 2.0, toelichtingen, parlementaire stukken en Q&A
 • Author(s): A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds en F.M. Dekker
 • ISBN Book: 978-94-6290-833-8, #2 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5931-439-9, #2 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 20,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 20,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Op 26 juni 2020 is de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2) in werking getreden. De NOW 2 stelt ondernemingen met een omzetverlies van 20% of meer in de gelegenheid subsidie aan te vragen als tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten gedurende de viermaandsperiode van juni t/m september 2020.

De NOW 2 is de opvolger van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1), die op 2 april 2020 in werking trad als vervanger van de Regeling werktijdverkorting. De NOW 1 voorziet in een tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten gedurende de driemaandsperiode van maart t/m mei 2020. De NOW 1 is inmiddels viermaal gewijzigd.

Dit boek bevat de geconsolideerde, actuele teksten van de NOW 1 en de NOW 2 en de bijbehorende toelichtingen. Ook bevat dit boek een Q&A van de Rijksoverheid.

Deze uitgave is behulpzaam voor wie zich in de NOW-regelgeving wil verdiepen en in de praktijk met de NOW 1 of de NOW 2 te maken heeft.

Product specifications

Author(s) A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds en F.M. Dekker
ISBN Book 978-94-6290-833-8,#2 edition
ISBN E-Book 978-90-5931-439-9,#2 edition
Publication date 24 juli 2020
Number of pages 236 Pages
Series Tekstuitgaven
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Kern van het arbeidsrecht
 • S. Tchai en B. Filippo
Inleiding Nederlands sociaal recht
 • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
In betere banen
 • Auke Klijnsma, Peter Blok en Simone Lensink
Arresten arbeidsrecht
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens
Wetgeving sociaal recht 2021/2022
 • G.J.J. Heerma van Voss