Tijdschrift voor Toezicht (TvT)

Tijdschrift voor Toezicht (TvT)
 • Editorial board: mr. M.L. Batting, dr. J.J.H. Beckers (hoofdredacteur), prof. dr. C.H.J.M. Braun,T. Coffeng (MSc), drs. M. Gorrée, dr. J.P. Goudsmit, prof. dr. M.L.P. Groenleer, mr. dr. A.G. Mein, A. Merz (MA), F.P van Bruggen (MA, Msc), prof. dr. E.F. van Steenbergen en drs. P. Welp.
 • ISSN: 1879-8705
 • Product specifications
€ 172,50 excl. VAT
Year subscription
€ 127,50 excl. VAT
Year subscription
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Tijdschrift voor Toezicht is een wetenschappelijk tijdschrift van, voor en door experts die zich beroepshalve bezighouden met het onderwerp toezicht in al zijn facetten. Het wil een brug slaan tussen wetenschap en praktijk en faciliteert dat uiteenlopende disciplines van elkaar kunnen leren. Het kijkt daarbij ook over de landsgrenzen heen. Het doel is het bijeenbrengen, duiden en verspreiden van kennis en informatie.

Tijdschrift voor Toezicht behandelt fundamentele vragen als wat is goed en effectief toezicht? Het kijkt kritisch naar de werking van bestaande instrumenten en schenkt aandacht aan knelpunten en trends. Hoe kunnen toezichthouders bijvoorbeeld de informatieachterstand ten opzichte van de markt inlopen? Hoe kunnen zij omgaan met veranderende verwachtingspatronen binnen de samenleving?

Redactiesecretariaat
Voor vragen aan de redactie of voor het aanleveren van een artikel, kunt u mailen naar mevrouw N. Dekker via tvt@boomdenhaag.nl. Ook de auteursinstructies zijn op te vragen bij de redactiesecretaris.

Jaarabonnement

U kunt kiezen voor een jaarabonnement incl. of excl. een papieren exemplaar. Met beide jaarabonnementen hebt u tevens toegang tot het online archief via www.bjutijdschriften.nl en ontvangt een e-mailattendering bij nieuw verschenen nummers.

Pay per article
Op zoek naar een los artikel? Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur toegang en kunt u een artikel in PDF downloaden en printen, zonder abonnement te nemen. Ga voor het kopen van 24 uur toegang naar www.bjutijdschriften.nl

Target group

Tijdschrift voor Toezicht richt zich op toezichthouders, beleidsmakers, ambtenaren, juristen, economen en fiscalisten die werkzaam zijn in alle sectoren waar overheidstoezicht plaatsvindt, van de financiële sector tot de zorg en van de bouwwereld tot de huursector.

Recently published articles

Toezicht in spagaat?
 • Joep Beckers en Martijn Groenleer
 • Read more
Toezicht en opsporing door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Quirine Amelink, Lorraine Schleeper, Ian Leistikow en Marianne Hirsch Ballin
 • Read more
Ongevalsonderzoek en leren
 • Lex van Delden, Stavros Zouridis, Marjolein Baart en Linda Hoekstra
 • Read more
Verantwoording door toezichthouders
 • Machiel van der Heijden, Sjors Overman en Thomas Schillemans
 • Read more
In gesprek met Aute Kasdorp
Bart Snels: Inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane
Arbeidsinspecties aller EU-landen verenigt u!
Recht op contra-expertise bij bestuursrechtelijk toezicht?
Call for papers

Product specifications

Editorial board mr. M.L. Batting, dr. J.J.H. Beckers (hoofdredacteur), prof. dr. C.H.J.M. Braun,T. Coffeng (MSc), drs. M. Gorrée, dr. J.P. Goudsmit, prof. dr. M.L.P. Groenleer, mr. dr. A.G. Mein, A. Merz (MA), F.P van Bruggen (MA, Msc), prof. dr. E.F. van Steenbergen en drs. P. Welp.
ISSN 1879-8705
Brand Boom juridisch
Subject(s) Gezondheidsrecht, Algemeen, Financieel recht, Huurrecht

Also interesting

Prota
 • J.H.A. Lokin en F. Brandsma
Boom Basics Huurrecht
 • M. van Schie, F.H.J. van Schoonhoven, T.H.G. Steenmetser, M.H.P. de Wit en V.G.J. Boumans