Tijdschrift voor Veiligheid (TvV)

Tijdschrift voor Veiligheid (TvV)
 • Editorial board: dr. R. Spithoven (hoofdredacteur, Hogeschool Saxion), P. Damen (redactiesecretaris), dr. R.C. van Halderen (Hogeschool Saxion), dr. R. Leukfeldt (NSCR en Haagse Hogeschool), dr. Y. Eski (Vrije Universiteit Amsterdam), K. van Nunen MSc (TU Delft), mr. dr. D. Schaap (Radboud Universiteit), dr. V. Wijkhuis (NIPV) en dr. J.S. Timmer (Vrije Universiteit Amsterdam).
 • ISSN: 1872-7948
 • Product specifications
€ 175,50 excl. VAT
Year subscription
€ 131,00 excl. VAT
Year subscription
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Het Tijdschrift voor Veiligheid is een Nederlandstalig, wetenschappelijk tijdschrift over veiligheid en veiligheidszorg. Het bevat bijdragen over onder meer criminaliteit, overlast, rampen, brandveiligheid en geneeskundige hulp bij ongevallen vanuit verschillende disciplines. De aandacht richt zich daarbij vooral op de maatschappelijke, organisatorische en beleidsmatige aspecten van veiligheid en veiligheidszorg. Wetenschappelijke bijdragen kunnen empirisch, conceptueel of theoretisch zijn, inclusief bijdragen gericht op de ontwikkeling van instrumenten of ontwerpen. Het tijdschrift heeft nadrukkelijk de ambitie dat in artikelen de link met actuele ontwikkelingen in veld en beleid naar voren komt. Daarbij worden, op basis van wetenschappelijke resultaten en inzichten, bijdragen aan het maatschappelijke debat over veiligheid en veiligheidszorg op prijs gesteld. Het tijdschrift staat nadrukkelijk open voor vernieuwende inzichten en tegendraadse gedachten.

Tijdschrift voor Veiligheid is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich richt op een breder publiek van geïnteresseerden, werkzaam in beleid, onderwijs, bestuur, staffuncties en praktijk van de veiligheidszorg, landelijk en lokaal, publiek en privaat. Het tijdschrift kent, naast varianummers, themanummers rond actuele onderwerpen op het terrein van veiligheid en veiligheidszorg.

Vragen aan de redactie kunt u mailen naar redactiesecretaris Paulina Damen, pdamen@redactiebureau.nl. 

Kopij kan worden ingediend via Editorial Manager: www.editorialmanager.com/tvv/default1.aspx.

Jaarabonnement

U kunt kiezen voor een jaarabonnement incl. of excl. een papieren exemplaar. Met beide jaarabonnementen hebt u tevens toegang tot het online archief via www.tijdschriften.criminologie.nl en ontvangt u een e-mailattendering bij nieuw verschenen nummers.

Pay per article
Op zoek naar een los artikel? Voor een vast bedrag van € 17,95 (excl. btw) koopt u 24 uur toegang en kunt u een artikel in PDF downloaden en printen, zonder abonnement te nemen. Ga voor het kopen van 24 uur toegang naar www.tijdschriften.boomcriminologie.nl.  

Product specifications

Editorial board dr. R. Spithoven (hoofdredacteur, Hogeschool Saxion), P. Damen (redactiesecretaris), dr. R.C. van Halderen (Hogeschool Saxion), dr. R. Leukfeldt (NSCR en Haagse Hogeschool), dr. Y. Eski (Vrije Universiteit Amsterdam), K. van Nunen MSc (TU Delft), mr. dr. D. Schaap (Radboud Universiteit), dr. V. Wijkhuis (NIPV) en dr. J.S. Timmer (Vrije Universiteit Amsterdam).
ISSN 1872-7948
Brand Boom criminologie
Subject(s) Veiligheid

Also interesting

Criminaliteit en veiligheid in Almere
 • Hans Moors, Linda de Veen en Lidwien van de Wijngaert
Basisboek integrale veiligheid
 • Remco Spithoven, Marco van der Land, Lianne Kleijer-Kool, Robin Christiaan van Halderen, Fred Vorenkamp, Evelien De Pauw, Juliëtte Wildenburg en Bram Nissen
ProHIC Book of Basics
 • Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan, and Marian Krom
Basisboek ProHIC
 • Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan en Marian Krom
Jeugdstrafrecht
 • Ido Weijers