Toegang tot recht

Toegang tot recht
 • Beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld
 • Editorial board: D.J.B. de Wolff
 • ISBN Book: 978-94-6290-707-2, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-316-4, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 54,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 54,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De sociale rechtshulp staat volop in de belangstelling. Het kabinet wil het systeem van toevoegingen op de schop nemen. Advocaten dreigen te stoppen met de gefinancierde rechtsbijstand, omdat de vergoedingen niet toereikend meer zijn.

Twaalf jaar geleden werd aan de Universiteit van Amsterdam de leerstoel sociale rechtshulp ingesteld, mogelijk gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand. Mies Westerveld was sindsdien de leerstoelhouder. Eind 2019 gaat zij met pensioen. Reden om een aantal beschouwingen te bundelen over het thema dat de grote belangstelling van Mies Westerveld heeft: toegang tot recht. Toegang duidt niet alleen op de mogelijkheid van een eerlijk proces voor een onafhankelijke rechter, maar ook op de mogelijkheden om op andere manieren een probleem op een rechtvaardige manier op te lossen. Toegang dus tot recht en rechtvaardigheid.

Toegang tot recht bevat 22 artikelen van wetenschappers en deskundigen uit de praktijk, onder meer over de werking of wijziging van het stelsel van gefinancierde rechtshulp en over de verantwoordelijkheid van de advocatuur voor toegang tot rechtsbijstand door een advocaat. Verder zijn bijdragen opgenomen over toegang tot recht voor groepen belanghebbenden, vakbonden en ngo’s, en over knelpunten die bepaalde categorieën rechtzoekenden kunnen ervaren, zoals slachtoffers en benadeelden in het strafproces, asielzoekers en migranten, en gediscrimineerde werknemers. Enkele auteurs richten zich op de mogelijkheden van innovatie en legal tech om rechtzoekenden beter ‘tot hun recht’ te laten komen, anderen kiezen een rechtssociologische benadering van het thema, en weer anderen hebben de toegang tot Europees en internationaal (arbeids­ en socialezekerheids)recht tot onderwerp van hun bespreking gemaakt.

Een rechtsstaat is niet geloofwaardig zonder een goede toegang tot recht en rechtvaardigheid. Deze bundel is niet alleen bedoeld voor wie betrokken is bij rechtsbijstandverlening en geschillenbeslechting, maar ook voor lezers die zich –  al dan niet beroepsmatig – interesseren voor de ontwikkeling van de Nederlandse rechtsstaat.

Information about the author(s)

De bundel bevat 22 bijdragen van 28 auteurs, afkomstig uit de wetenschap en de rechtspraktijk. De redacteur is hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat in Utrecht.

Product specifications

Editorial board D.J.B. de Wolff
ISBN Book 978-94-6290-707-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-316-4,#1 edition
Publication date 4 november 2019
Number of pages 330 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

De invloed van Europa op ons procesrecht
 • P.M.M. van der Grinten, M.M.C. van de Moosdijk, C.A.H.M. ten Dam, F.E. Vermeulen en J.W. Hoekzema
Macht en tegenmacht in Amerika
 • Eric Janse de Jonge
Nederlands recht begrepen
 • Lydia Janssen en Matthijs de Blois