Toekomst van de bestuurskunde

Toekomst van de bestuurskunde
 • Editorial board: P.M. Karré, T. Schillemans, M. van der Steen en Z. van der Wal
 • ISBN Book: 978-94-6236-775-3, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-740-1, #1 edition
 • Year of publication: 2017
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 33,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 33,00
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Als geïnstitutionaliseerd vakgebied is de bestuurskunde in Nederland nu ongeveer veertig jaar oud. De Vereniging voor Bestuurskunde is opgericht in 1974; de eerste zelfstandige studierichting begon in Twente in 1976. 40+ is een leeftijd die vaak aanzet tot fundamentele zelfreflectie en soms tot domme dingen.

In deze bundel buigen de auteurs zich over kernvragen voor het vakgebied. Is de bestuurskunde eigenlijk wel een eigenstandige discipline of juist een onderdeel van de politicologie, de juridische of de managementwetenschappen? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren en welke verwachtingen zijn er voor de toekomst? Op welke punten is de bestuurskunde belangrijk en beslissend geweest en hoe kan het vakgebied verder worden versterkt? Hoe heeft het vakgebied zijn weg gevonden in het spanningsveld tussen wetenschap en praktijk, tussen toepassing en meer fundamentele kennisontwikkeling?

Deze beschouwing levert een rijk geschakeerd beeld op van staat en toekomst van de bestuurskunde.

Product specifications

Editorial board P.M. Karré, T. Schillemans, M. van der Steen en Z. van der Wal
ISBN Book 978-94-6236-775-3,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-740-1,#1 edition
Publication date 17 oktober 2017
Number of pages 146 Pages
Series Essayreeks
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Samenwerken en regisseren met impact
 • John Goedee en Arnoud Entken
Ontbindend en bindend besturen van de omgeving
 • Stavros Zouridis, Eva Wolf en Feie Herkes
Lokale democratie doorgelicht
 • Julien van Ostaaijen
Groningen en de bevingen
 • Wim Derksen en Mariëlle Gebben