Transitie en arbeid

Transitie en arbeid
  • Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VvA
  • Author(s): D.M. Samsom, C.E.G. van Gennep, L. van den Berg, W.A. Faas, A.M.L. Goossens, M. de Kleine, W.L. Roozendaal, E.B. Wits, P. Kruit, B. Schouten, N. Jansen, R.D. Poelstra, E. Verhulp, P.Th. Sick, W.J.J. Wetzels, D.M.A. Bij de Vaate, C. van den Bor, W.H.A.C.M. Bouwens, J.H. Even, J.P. Vos, M.S. Wirtz, E. de Wind en B.J. Maes
  • Editorial board: Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. dr. L.C.J. Sprengers
  • ISBN Book: 978-94-6212-756-2, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-0011-216-2, #1 edition
  • Year of publication: 2023
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 38,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 38,00
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Op dit moment komen verschillende ontwikkelingen samen die het doorvoeren van veranderingen in de arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht wenselijk en noodzakelijk maken. Tijdens het lustrumcongres van de VvA is hierop ingegaan aan de hand van verschillende deelonderwerpen, die in dit boek verder uitgewerkt worden. De thema’s zijn: arbeidsongeschiktheid herschikt, waarin gezocht is naar een houdbaar en rechtvaardig systeem bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; de rol van scholing als arbeidsmarktinstrument; de onafhankelijkheid van vakorganisaties in het kader van het afsluiten van cao’s; de rechtsbescherming centraal: hoe om te gaan met het (toenemende) handhavingstekort in het arbeidsrecht; en arbeid over de grenzen heen, over de rol van het Europees handvest op het toepassen van het toepasselijk recht. In het slothoofdstuk worden de aanbevelingen uit de voorgaande hoofstukken samengebracht en de uitkomsten geanalyseerd. Tevens zijn in deze bundel de teksten opgenomen van de toespraak van Diederik Samsom (kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans), over de noodzaak tot rechtvaardige uitvoering van de maatregelen als gevolg van de klimaattransitie en de inleiding van Karien van Gennip (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), over de veranderingen in de arbeidsmarkt.

Product specifications

Author(s) D.M. Samsom, C.E.G. van Gennep, L. van den Berg, W.A. Faas, A.M.L. Goossens, M. de Kleine, W.L. Roozendaal, E.B. Wits, P. Kruit, B. Schouten, N. Jansen, R.D. Poelstra, E. Verhulp, P.Th. Sick, W.J.J. Wetzels, D.M.A. Bij de Vaate, C. van den Bor, W.H.A.C.M. Bouwens, J.H. Even, J.P. Vos, M.S. Wirtz, E. de Wind en B.J. Maes
Editorial board Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. dr. L.C.J. Sprengers
ISBN Book 978-94-6212-756-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-0011-216-2,#1 edition
Publication date 6 januari 2023
Number of pages 188 Pages
Brand Boom juridisch
Language Dutch