Turks associatierecht

Turks associatierecht
 • Het recht van de Associatie EEG-Turkije binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht
 • Author(s): Mourizette Boom
 • ISBN Book: 978-94-6290-056-1, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-205-5, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 57,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 57,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Voor Turken die een geslaagd beroep kunnen doen op het Associatierecht EEG-Turkije gelden gunstigere regels voor toelating en verblijf in Nederland. In dit boek worden de binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht belangrijkste en meest toegepaste bepalingen van het Associatierecht EEGTurkije besproken aan de hand van de Europese en de nationale rechtspraak. Hierbij worden de gehanteerde begrippen en definities uitgelegd en de toepasselijke nationale regelgeving en uitvoeringspraktijk toegelicht. Ook wordt, vanwege de standstillbepalingen, op diverse onderwerpen de historische ontwikkeling van de nationale regelgeving beschreven. Omdat niet alle rechtsbronnen van het Associatierecht EEG-Turkije officieel zijn gepubliceerd, zijn de relevante bepalingen ervan opgenomen in de bijlage. Op deze wijze vormt dit boek een uitgebreid en overzichtelijk handboek voor geïnteresseerden en voor professionals die in de praktijk met het Associatierecht te maken hebben. 

Mr. drs. Mourizette Boom is gespecialiseerd in het Europees migratierecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Ze is werkzaam als adviseur bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waar ze adviseert over onder meer uitvoeringsvraagstukken op het gebied van Unierechtelijke verblijfsrechten en het Associatierecht EEG-Turkije en betrokken is bij de totstandkoming van het beleid.

Information about the author(s)

Mr. drs. Mourizette Boom is gespecialiseerd in het Europees migratierecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Ze is werkzaam als adviseur bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waar ze adviseert over onder meer uitvoeringsvraagstukken op het gebied van Unierechtelijke verblijfsrechten en het Associatierecht EEG-Turkije en betrokken is bij de totstandkoming van het beleid.

Product specifications

Author(s) Mourizette Boom
ISBN Book 978-94-6290-056-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-205-5,#1 edition
Publication date 27 juni 2022
Number of pages 246 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Vreemdelingenrecht
Language Dutch

Also interesting

Nederlands migratierecht
 • Karin Zwaan, Tineke Strik, Helen Oosterom-Staples, Paul Minderhoud, Tesseltje de Lange, Carolus Grütters, Taco Groenewegen en Karen Geertsema
20 jaar Vreemdelingenwet 2000
 • M.M. Bosma en O. van Loon