Tussen de regels

Tussen de regels
 • Een rechtssociologische studie naar handhaving in de sociale zekerheid
 • Author(s): P. de Winter
 • ISBN Book: 978-94-6290-684-6, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-639-8, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 60,50
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 60,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Een strenge aanpak van uitkeringsfraude staat al jaren hoog op de politieke agenda. Regelmatig komt in het nieuws hoeveel miljoenen euro’s uitvoeringsinstanties opsporen of besparen door handhavingsacties, of welke sancties opgelegd worden aan frauderende burgers. Iedereen kent deze ‘resultaten’ van handhaving van de socialezekerheidswetgeving. Maar wat gebeurt er binnen de uitvoeringsinstanties? Hoe gaan medewerkers om met de regels? Hoe gaan medewerkers om met uitkeringsgerechtigden? Dit boek geeft een kijk in de black box van deze handhavingspraktijk.

De auteur heeft over de schouder van verschillende medewerkers meegekeken bij hun dagelijkse werkzaamheden. De handhaving van de verplichtingen in de sociale zekerheid zijn onderzocht bij drie sociale diensten en twee UWV Werkbedrijven. In de dagelijkse praktijk bestaan grote verschillen in de manier waarop sociale diensten en UWV Werkbedrijven socialezekerheidswetgeving handhaven. Het onderzoek laat zien dat strenge regelgeving niet automatisch leidt tot strenge uitvoering. Uitvoerende medewerkers weten hoe ze zich tussen de regels moeten begeven om voor elkaar te krijgen wat zij vinden dat gedaan moet worden.

Target group

Dit boek geeft een unieke en gedetailleerde beschrijving van de – vaak gesloten – wereld van de uitvoeringspraktijk. Het is bestemd voor mensen die betrokken zijn bij de sociale zekerheid: uitvoerders, handhavers, beleidsmakers en uitkeringsgerechtigden. De resultaten zijn interessant voor (rechts)sociologen, bestuurskundigen en anderen die geïnteresseerd zijn in de werking van het recht.

Information about the author(s)

Paulien de Winter is werkzaam als postdoconderzoeker en docent bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en doet onderzoek naar handhaving in de sociale zekerheid.

Product specifications

Author(s) P. de Winter
ISBN Book 978-94-6290-684-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-639-8,#1 edition
Publication date 20 juni 2019
Number of pages 276 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Metajuridica, Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Handboek tuchtrecht
 • R.L. Herregodts en M.L. Batting
Kern van het arbeidsrecht
 • S. Tchai en B. Filippo
Inleiding Nederlands sociaal recht
 • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
In betere banen
 • Auke Klijnsma, Peter Blok en Simone Lensink