Tussen toets en bestuur

Tussen toets en bestuur
 • De positie van de examencommissie in het hoger onderwijs
 • Author(s): P.J.J. Zoontjens en H.J.M. van Berkel
 • ISBN Book: 978-94-6290-853-6, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5931-891-5, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 39,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 39,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De examencommissie neemt een spilfunctie in binnen universiteiten en hogescholen. Zij is onafhankelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing binnen de opleiding. De examencommissie ziet erop toe dat:

 • de kwaliteit van de examinatoren aan de maat is;
 • het gehele toetsproces van voldoende kwaliteit is;
 • de deelname van studenten aan tentamens volgens geldende regels plaatsvindt;
 • de tentamenprestaties van de studenten op eigen inspanningen berusten.

De veelzijdige taak en rol van de examencommissie maakt haar zichtbaar voor studenten, maar brengt haar ook aan tafel met het instellingsbestuur. De examencommissie staat dus tussen de inhoudelijke toets en het bestuur van de instelling in. Aan de hand van de meest actuele inzichten wordt getracht een beeld van dit fenomeen te schetsen.Tevens komt een aantal best practices aan de orde.

Tussen toets en bestuur is geschikt voor leden van examencommissies, leden van juridische eenheden binnen universiteiten en hogescholen, rechtshulpverleners, docenten en studenten. Daarnaast is het geschikt voor hen die geïnteresseerd zijn in de onderwijskundige en juridische kant van het toetsbedrijf, ook buiten het hoger onderwijs.

Information about the author(s)

Paul Zoontjens was tot mei 2019 hoogleraar Onderwijsrecht aan Tilburg University. De laatste acht jaar van zijn dienstverband heeft hij gefungeerd als voorzitter van de examencommissie van Tilburg Law School. In 2019 verscheen bij Boom juridisch van zijn hand het handboek Onderwijsrecht. Eenheid in verscheidenheid.

Henk van Berkel is veertig jaar werkzaam geweest als onderzoeker van het hoger onderwijs.Tevens was hij voorzitter van een aantal examencommissies. Hij heeft ongeveer twintig boeken geschreven of geredigeerd over onderwijs- en toetskwaliteit. In 2019 promoveerde hij op het onderwerp ‘juridisch correct examineren’.

Product specifications

Author(s) P.J.J. Zoontjens en H.J.M. van Berkel
ISBN Book 978-94-6290-853-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5931-891-5,#1 edition
Publication date 1 december 2020
Number of pages 214 Pages
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Rechtstheorie en praktijk – een liber amicorum
 • Bald de Vries, Elaine Mak, Lukas van den Berge, Thomas Riesthuis, Jet Tigchelaar, Jeroen Kiewiet, Susanne Burri en Thijs de Sterke
Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies
 • Catrien Bijleveld, Arno Akkermans, Marijke Malsch, Bert Marseille en Monika Smit
Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem
 • A.J. Akkermans, G. de Groot en A.T. Marseille